Бібліотека Криворізького державного технічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Криворізького державного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА КРИВОРІ́ЗЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1922 у Кривому Розі як б-ка вечір. заоч. залізоруд. технікуму, від якого починає свою історію Криворізький державний технічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. У структурі б-ки – 6 відділів, 11 чит. залів, 5 абонементів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 911 тис. прим. укр., рос., англ., нім., польс., угор., франц. та ін. мовами, зокрема: 635 579 прим. книг, 194 тис. період. вид., 26 756 іноз. вид., 54 667 спец. видів, автореф. дис. (від 1951), дис. (від 1947), а також спец. види наук.-тех. літ-ри і документи (від 1960), неопубліков. переклади, рукописи, мікрофільми, мікрофіші. Є обмін. фонд (понад 20 тис. прим.). Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з сусп. наук, менеджменту, маркетингу, кібернетики, геодезії, геології, гірн. справи, розроблення родовищ корис. копалин, технології машинобудування, електротехніки, енергетики, комп’ютер. систем управління та автоматики, автомобіл. госп-ва, екології, пром. та цивіл. буд-ва, математики, фізики, хімії, педагогіки, психології, мовознавства та ін. У фонді зберігаються рідкісні вид. від 1713: «Исторія искусствъ (Зодчество. Живопись. Ваяніе)» П. Гнедича (т. 1, С.-Петербургъ, 1898), «Уральская желѣзная промышленность въ 1899 г.» (С.-Петербургъ, 1900), «Труды съѣздовъ горнопромышленниковъ Юга Россіи» (Х., 1901–16), «Практическій курсъ горнаго искусства» Б. Бокого (С.-Петербургъ, 1912) та ін. Б-ка проводить Дні інформації, кафедр. Дир. б-ки Н. Кудряшова (від 1952).

Л. І. Баранова

Стаття оновлена: 2003