Бібліотека Кримського державного агротехнологічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Кримського державного агротехнологічного університету

БІБЛІОТЕ́КА КРИ́МСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1922 у Сімферополі як б-ка С.-г. ін-ту спец. культур (нині Кримський державний агротехнологічний університет). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Основу книгозбірні склали фонди (2500 прим.) агроном. ф-ту Таврій. унту. У структурі б-ки 5 відділів, 2 абонементи, 6 чит. залів (зокрема мінізал та електронний), філії у коледжі і 3-х технікумах. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, заг. кількість – 535,9 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема понад 369 тис. книг, 134078 період., 5660 іноз. видань, 32051 спец. вид. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань агрономії, плодоовочівництва і виноградарства, механізації с. госп-ва, аграр. менеджменту, обліку й аудиту. Фонд раритет. і цінних видань – бл. 2000 прим. (19 – поч. 20 ст.), серед них – «Ампелография Крыма. Описание сортов винограда, разводимых в Крыму» С. Коржинського (1910), «Крымское промышленное плодоводство» Л. Симиренка (у 3-х т., Москва, 1912), зібрання літ-ри з краєзнавства, частина б-ки проф. П. Болгарева. Б-ка видала буклет, присвяч. 75-річчю створення; «Краткий биографический справочник о преподавателях и сотрудниках (1922– 97)»; укладає бібліогр. покажчики і списки, які щороку надсилає до Центр. наук. с.-г. б-ки УААН.

В. П. Бугаєва

Стаття оновлена: 2003