Бібліотека Кримського державного інженерно-педагогічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Кримського державного інженерно-педагогічного університету

БІБЛІОТЕ́КА КРИ́МСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ІНЖЕНЕ́РНО-ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1994 як б-ка Крим. індустр.-пед. ін-ту (нині Кримський державний інженерно-педагогічний університет). У структурі б-ки: відділи (бібліогр.-інформ., комплектування і обробки), абонемент, 4 чит. зали. У формуванні книжк. фонду допомогу надавали Нац. парламент. б-ка України, б-ки Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т», Мелітоп. пед. та Запоріз. тех. ун-тів, Керчен. мор. технол. ін-ту. Бібліотеч. фонд багатогалуз., містить понад 50 тис. прим. навч. і наук. літ-ри, спец. видів, наук.-тех. книг укр., рос., кримськотатар. та ін. мовами, автореф. дис.; комплектується літ-рою з машинобудування, охорони праці, безпеки життєдіяльності, експлуатації автомоб. транспорту, технологій швей. вироб-ва, моделювання і конструювання швей. виробів, інформатики й обчислюв. техніки, бухгалтер. обліку й аудиту, педагогіки, психології, дошкіл. і муз. виховання, декор.-ужитк. мист-ва та ін. Б-ка передплачує 210 період. видань, з них понад 100 українських. Пріоритет. напрям у формуванні фонду – навч. і наук. літ-ра кримськотатар. мовою. В Ун-ті створ. Наук.-дослідниц. центр рукопис. книги, діяльність якого спрямована на збір і вивчення давніх кримськотатар. рукописів, видання найбільш цінних із них. Нині у центрі зберігаються г. «Терджиман» І. Гаспринського, переклади кримськотатар. мовою творів рос. письменників кін. 19 – поч. 20 ст., книги кін. 19 ст. «Алемі нісван», «Алемі суб’ян» та ін. Створюється фонд раритет. видань. Довідк.-бібліогр. апарат складається з системи каталогів (системат., абетк., журнал. статей) і картотек. За підтримки Міжнар. фонду «Відродження» створ. електрон. каталог навч. літ-ри (понад 3 тис. назв). 2002 у б-ці відкрито Інформ.-ресурс. центр «Вікно в Америку» (за сприяння посольства США в Україні), який має доступ до мережі Інтернет, колекцію книг англ. мовою, відеофільмів. Центр організовує книжк. виставки, проводить лекції, пов’язані з історією, освітою і культурою Америки, курси з вивчення англ. мови. Б-ка проводить конференції, виставки нової літ-ри. Б-ка провела читац. конф. «Гаспринський – жива душа історії» (2000), літ. вечір «Максиміліан Волошин – співець Кіммерії» (2002), серію виставок «Сузір’я українських письменників».

Х. А. Сеїт-Халіл

Стаття оновлена: 2003