Бібліотека Кримського державного медичного університету ім. С. Георгієвського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Кримського державного медичного університету ім. С. Георгієвського

БІБЛІОТЕ́КА КРИ́МСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. С. Георгієвського Засн. 1931 як б-ка Крим. мед. ін-ту (нині Кримський державний медичний університет ім. С. Георгієвського) на базі фондів б-к пед. ін-ту, мед. т-ва, Карадаз. наук. біол. станції. Має статус наукової. Спочатку фонд становив 5 тис. прим., на поч. 1940-х рр. – понад 140 тис. томів. Під час 2-ї світ. війни втрачено понад 60 тис. прим. Структура б-ки: відділи (комплектування і наук. обробки літ-ри, книгосховища, навч., наук. літ-ри, довідк.-бібліогр., наук.-мед. інформації), міжбібліотеч. абонемент, 4 чит. зали (зокрема для іноз. студентів – фонд літ-ри англ. мовою); 2 електрон. чит. зали для студентів і викладачів. Створ. систему традиц. каталогів та карток, ведуться електронні ретрокаталоги (від 1980) і каталог нових надходжень. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, заг. кількість – 591 580 прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 331 887 книг, 177 639 період., 67 726 іноз. вид., 12 245 спец. видів наук.-тех. літ-ри і документів (від 1978), мікрофільми, мікрофіші, автореф. дис. (від 1946), дис. (від 2-ї пол. 19 ст.); комплектується літ-рою з питань медицини (лікувал. справа, педіатрія, стоматологія, фармація), суміж. дисциплін (біологія, біохімія, біофізика, імунологія, мікробіологія), сусп.-політ. проблем. У фонді рідкіс. видань зберігаються «Pergameni methodus medendi, vel de morbis curandis libri guatuоrdecim» К. Ґалена (Parisüs, 1530), «Искусства повивания, или Науки о бабичьем деле. Ч. 6» Н. Амбодика-Максимовича (С.-Петербургъ, 1786), «История медицины в России» В. Ріхтера (перекл. з нім., Москва, 1814–20), «Анатомико-хирургическия таблицы» І. Буяльського (С.-Петербургъ, 1828); праці засновників Моск. терапевт. школи М. Мудрова, І. Буяльського, Є. Мухіна; прижиттєві видання С. Боткіна, Г. Захар’їна, І. Мечникова, І. Павлова, М. Пирогова; зібрання книг першого ректора Таврій. ун-ту Р. Гельвіга; літ-ра з питань курортології, зокрема книги В. Дмитрієва «Лечение виноградом в Ялте на Южном берегу Крыма: Руководство для больных и врачей» (Москва, 1878) та «Морское купание в Ялте и вообще на Южном берегу Крыма» (О., 1895). Б-ка є чл. Бібліотеч. асоц. Євразії, Укр. бібліотеч. асоціації (1998); бере участь у проекті зі створення бібліотеч. комп’ютер. мережі найбільших б-к Сімферополя. У б-ці проводяться відкриті перегляди літ-ри, конф., літ. огляди, засідання «Літ. вітальні», темат. книжк. виставки тощо.

Г. К. Прокопчук

Стаття оновлена: 2003