Бібліотека Кримського республіканського центру науково-технічної і економічної інформації - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Кримського республіканського центру науково-технічної і економічної інформації

БІБЛІОТЕ́КА КРИ́МСЬКОГО РЕСПУБЛІКА́НСЬКОГО ЦЕ́НТРУ НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНОЇ І ЕКОНОМІ́ЧНОЇ ІНФОРМА́ЦІЇ Засн. 1961 у Сімферополі як б-ка Крим. раднаргоспу. Сучасна назва – від 1994. Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд багатогалузевий; містить 4,6 млн од. зберігання, зокрема книг – 78 тис., період. вид. – 119 тис., пром. каталогів – 34 тис., описів винаходів – 289 тис., мікрофільмів – 468 тис. та ін. Є обмін. фонд, доступ до мережі Інтернет. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги; бібліогр. картотеки, зокрема «Курорты», «Товары народного потребления»; фонди довідк. і бібліогр. видань. Працюють чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка видає зб. «Нетрадиционные источники энергии», «Опыт использования газобалонного топлива» та ін. (від 1997), проводить семінари і конференції з питань охорони інтелект. власності. Зав. б-ки Ю. Касперська (від 2002).

В. А. Сергієнко

Стаття оновлена: 2003