Бібліотека Луганського державного медичного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Луганського державного медичного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЛУГА́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1956 як б-ка Ворошиловгр. мед. ін-ту (нині Луганський державний медичний університет). У структурі б-ки: відділи (комплектування та наук. обробки літ-ри, довідк.-бібліогр., книгосховища), 2 абонементи, 4 чит. зали. Основу фонду склали підручники, передані б-кою Харків. мед. ін-ту, а також викладачами і лікарями. Бібліотеч. фонд нараховує 380 тис. прим., зокрема 211 тис. книг, 74 тис. період., 17 тис. прим. іноз. видань; комплектується навч., наук. літ-рою з питань медицини, суміж. дисциплін. Щороку до фонду б-ки надходить 4500 книг та 210 назв журналів. У фонді рідкіс. книги зберігається 934 прим. (1869– 1945), зокрема 132 прим. – до 1917. Серед цінних видань – «Руководство къ анатоміи человѣческаго тѣла съ указаніемъ на фізіологіческія основанія и практическія примѣненія ея» Й. Гіртля (перекл. з нім., С.-Петербургъ, 1869), «Руководство описательной анатоміи человѣка. Ч. 3. Анатомія нервной системы и органовъ чувствъ» Д. Зернова (вид. 4, Москва, 1893), «Дифференціальная діагностика и лѣченіе внутреннихъ болѣзней» М. Савельєва (т. 1, Юрьевъ, 1907). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., предмет., системат., період. видань). Б-ка має доступ до мережі Інтернет, співпрацює з укр.-амер. фондом «Сейбр-Світло» (Львів). Дир. б-ки Л. Рогова (від 1986).

Л. І. Стасик

Стаття оновлена: 2003