Бібліотека Луганського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Луганського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка

БІБЛІОТЕ́КА ЛУГА́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Т. Шевченка Засн. 1921 як б-ка триріч. пед. курсів; 1923 із фондом 3190 прим. увійшла до складу б-ки Юзів. ІНО у Луганську (нині Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. У 1940 книжк. фонд становив бл. 200 тис. прим., після 2-ї світ. війни залишилося лише 19 тис. прим. Від 1943 почалося відновлення б-ки. Нині у структурі б-ки 7 відділів, 4 абонементи і 5 чит. залів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 526 тис. прим., зокрема 79600 період. видань. Щороку він поповнюється понад 10-ма тис. од. зберігання. Б-ка має фонд рідкіс. видань 18 – 1-ї третини 20 ст., серед них – «Аріфметіка» Л. Магницького (Москва, 1703), «Каменный гость» О. Пушкіна (1839, перша публікація), «Кобзарь» Т. Шевченка (1840), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (1890–1907), перші видання в Росії п’єси М. Горького «На днѣ» (1903), оди «Вольность» О. Радищева (1906; усі – С.-Петербург), «Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат» (Москва, 1910–38) та ін. У складі фонду – частина приват. б-ки проф. Луган. пед. ін-ту С. Локтюшева. Є обмін. фонд.

Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк. ген. та читацького, системат.) і картотек (системат., краєзнав., наук. праць викл. Ун-ту), фондів бібліогр. та інформ. видань, довідк. видань. Від 2000 формується електрон. каталог, який представлено на сайті б-ки. Б-ка здійснює бібліогр. забезпечення наук. дослідж. кафедр Ун-ту з напрямів: природа, природні ресурси й історія Донбасу і Луган. обл., проблеми педагогіки тощо. Проводить презентації книг науковців Ун-ту. Для розвитку б-ки багато зробили Г. Хайдельберг (зав. б-ки 1943– 59), М. Ткаченко (1959–64). Дир. б-ки Л. Масюрова (від 1995).

Н. І. Корабльова

Стаття оновлена: 2003