Абрис — Енциклопедія Сучасної України

Абрис

«А́БРИС» – видавництво гуманітарної літератури. Засн. 1991 у Києві групою укр. учених, видавців, журналістів. Видає наук., навч., наук.-популярну та іншу літ-ру. Першою продукцією «А». стали репринт. вид. заборонених у часи тоталітаризму книг, зокрема І. Огієнка «Українська культура» (з вид. 1918), «Українські перекази» (упорядкував і видав 1944 у Кракові акад. М. Возняк), «Всероссийское Учредительное Собрание. Стенографический отчет» (з єдиного вид. 1918) та ін. «А.» започаткував серії «Класики світової суспільно-політичної думки» та «Українські мислителі», в яких уже побачили світ у перекл. укр. мовою книги К. Поппера «Злиденність історицизму», вибр. твори П. Юркевича і Б. Кістяківського. Вид-во за програмою «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» Міжнар. фонду «Відродження» випустило серію підручників нового типу для школярів і студентів. Розробило й надрукувало навч. контурні карти з географії, історії України і всесвіт. історії, робочі зошити учнів зі шкіл. предметів. Серед продукції «А.» – бібліогр. покажчики, словники, книги з економіки, медицини тощо.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
О. М. Сьомочкіна-Рижко . Абрис // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42239 (дата звернення: 09.03.2021).