Аверінцев Сергій Сергійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Аверінцев Сергій Сергійович


Аверінцев Сергій  Сергійович

АВЕ́РІНЦЕВ Сергій Сергійович (Аверинцев Сергей Сергеевич; 10. 12. 1937, Москва – 21. 02. 2004, Відень, похов. у Москві) – російський культуролог, філолог, перекладач, мистецтвознавець та релігієзнавець. Доктор філол. н. (1978), акад. РАН (2003), іноз. член НАНУ (2000). Держ. премія СРСР (1990), Держ. премія РФ (1996). Почесний доктор Нац. ун-ту «Києво-Могилянська Академія» (1998). Закін. Моск. ун-т (1961). Понад 20 років працював у Ін-ті світ. літ-ри АН СРСР: зав. відділу антич. літ-ри; від 1991 – зав. відділу християн. культури Ін-ту історії світ. культури при Моск. ун-ті; викл. філос. ф-ту цього ун-ту; водночас від 1994 – проф. Ін-ту славістики Віден. ун-ту. Досліджував проблеми історії антич., пізньоантич., ранньохристиян., візант. культури та літ-ри; проблеми художньої творчості, історії рос. поезії 18–20 ст.; питання сх.-слов’ян. літ-р та взаємодії антич., візант. та середньовічної культур, мист-ва періоду Київ. держави; історії книги тощо. Перекладав з давньоєвр., давньогрец. («Плутарх. Сочинения», 1983; «Платон. Собрание соч.»: В 4-х т., 1985), лат., сирійс. («Многоценная жемчужина. Литературное творчество сирийцев, коптов и ромеев в 1 тыс. н. э.», 1994,), коптської та низки сучас. європ. мов. Праці А. справили вплив на культурологічні дослідження в інших народів СРСР, дістали світ. визнання та перекл. багатьма іноз. мовами. Всі зазначені праці А. видані у Москві.

Пр.: Плутарх и античная биография. К вопросу о месте классики жанра в истории жанра. Москва, 1973; Византийская литература: Сб. ст. Москва, 1974; Поэтика ранневизантийской литературы. Москва, 1977; Державин Гавриил Романович. Оды. Москва, 1985; Попытки объясниться: беседы о культуре. Москва, 1988; Древние цивилизации. Москва, 1989 (співавт.); Избранные произведения: В 3-х т. Москва, 1996; Риторика и истоки европейской литературной традиции. Москва, 1996; Софія–Логос. К., 1999.

Статтю оновлено: 2016