Авідзба Анатолій Мканович — Енциклопедія Сучасної України

Авідзба Анатолій Мканович

АВІ́ДЗБА Анатолій Мканович (10. 02. 1951, с. Куланурхва Гудаут. р-ну, Абхазія) – вчений у галузі аграрної науки. Д-р с.-г. н. (2000), чл.-кор. УААН (1999). Закін. Крим. с.-г. ін-т (Сімферополь, 1975). Від 1976 – заст. дир. Предгір. дослід. госп-ва «Магарач»; 1987–94 – дир. радгоспу «Долинний»; 1994 – 1-й заст. голови Держкомітету для захисту прав споживачів уряду Криму; від 1995 – міністр с. госп-ва і продовольства АР Крим; від 1998 – дир. Ін-ту винограду і вина «Магарач» УААН. Виконав екон. аналіз системи ведення крим. виноградарства. Розробив рекомендації щодо підвищення його ефективності. Під його кер-вом і за безпосеред. участі розроблено урядові «Продовольчу програму розвитку АПК Криму до 2010 р.», «Програму розвитку виноградарства і виноробства Криму до 2015 р.».

Пр.: Экономическое стимулирование внутрихозяйственной агропромышленной интеграции при переходе к рынку // ЭУ. 1999. № 6 (співавт.); Реализация рыночных принципов хозяйствования – основной путь возрождения виноградо-винодельческого комплекса Украины // Виноградарство и виноделие: Сб. науч. тр. 1999. Т. 30 (співавт.); Экономические и агротехнические пути выхода виноградарства предгорной зоны Крыма из кризиса. Ялта, 1999; Влияние биотических и абиотических факторов на рост и развитие винограда. Сф., 2000 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
А. М. Бузні . Авідзба Анатолій Мканович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42360 (дата звернення: 04.03.2021).