Авраменко Валерій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Авраменко Валерій Павлович

АВРА́МЕНКО Валерій Павлович (05. 02. 1938, Херсон) – електромеханік. Д-р тех. н. (1988), проф. (1991). Закін. Харків. політех. ін-т (1960). Від 1966 працює в Харківському ін-ті радіоелектроніки (нині Харків. технічний ун-т радіоелектроніки): асист. (1966–68), ст. викл. (1968–71), доц. (1971–90), від 1990 – проф. каф. автоматиз. систем керування (нині інформ. керуючих систем). Осн. напрямок наук. досліджень – матем. методи моделювання і комп’ютерні технології опрацювання даних.

Пр.: Моделирование организационно-технологических систем. Рязань, 1966 (співавт.); Управление производством в условиях неопределенности. К., 1992; Концепции интеллектуализации процедур принятия управленческих решений в условиях неопределенности // АСУ и приборы автоматики. 1998. № 108; Интеллектуальные процедуры синтеза рациональной структуры сложных систем // Там само. (співавт.).

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
М. І. Варсак . Авраменко Валерій Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42374 (дата звернення: 09.03.2021).