Авраменко Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Авраменко Володимир Миколайович

АВРА́МЕНКО Володимир Миколайович (20. 02. 1937, Оренбург, РФ) – технік, фахівець у галузі мереж та систем електричних станцій. Д-р тех. н. (1992). Премія НАНУ ім. С. Лебедєва (1991). Закін. Київ. політех. ін-т (1959). Працює в Ін-ті електродинаміки НАНУ (від 1959): ст. н. с. (від 1978). Досліджує матем. моделі, методи розрахунку та програмні засоби для цифрових ЕОМ, динамічну стійкість, тривалі перехідні процеси і живучість електроенергет. систем.

Пр.: Анализ электромеханических переходных процессов и работы противоаварийной автоматики ЭЭС с помощью программ. К., 1982 (співавт.); Переходные режимы и живучесть электроэнергетических систем (модели, методы и алгоритмы расчета на ЭВМ). К., 1992; Mathematіcal models and transіent analysіs іn рower system control // Sov. Tech. Rev. A. Energy. 1992. Vol. 6 (співавт.); Вопросы анализа живучести энергообъединения. К., 1997.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
О. В. Лелявіна . Авраменко Володимир Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42380 (дата звернення: 04.03.2021).