Автоматизованих систем у будівництві Державний науково-дослідний інститут - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Автоматизованих систем у будівництві Державний науково-дослідний інститут

АВТОМАТИЗО́ВАНИХ СИСТЕ́М У БУДІВНИ́ЦТВІ Державний науково-дослідний інститут (ДНДІАСБ) – науково-дослідна установа, що розробляє систему інформатизації будівельного комплексу України. Засн. 1967 у Києві як НДІ автоматиз. систем планування та керування у буд-ві (НДІАСБ) Держ. ком-ту у справах буд-ва УРСР. У СРСР ін-т був провід. наук. закладом у справі техніч. забезпечення автоматиз. систем у буд-ві, а в УРСР – голов. у створенні та вдосконаленні систем авто-матиз. проектування об’єктів буд-ва і автоматиз. систем упр. в буд-ві. Осн. напрями діяльності ін-ту: розроблення систем автоматиз. проектування об’єктів буд-ва (САПРОБ), створення автоматиз. систем планування та керування у буд-ві (АСКБ) і участь у створенні комплекс. тех. забезпечення САПРОБ та АСКБ. НДІАСБ здійснював співроб-во з буд. орг-ціями та фірмами Болгарії, НДР, Польщі, Румунії, Чехословаччини, Франції та Угорщини, брав активну участь у реалізації Комплекс. програми НТП країн – учасниць Ради Екон. Взаємодопомоги. Перший дир. НДІАСБ – П. Сліпченко (1967– 71). Значного розвитку НДІАСБ досяг під кер-вом Є. Дуброви (1971–92). НДІАСБ став колективом висококваліфік. спеціалістів, був оснащений найсучаснішими засобами ЕОМ. Від 1993 дир. ДНДІАСБ – Б. Волобоєв. Нині у складі ДНДІАСБ понад 230 наук.-інж. працівників, серед них 3 акад. і 4 чл.-кор. Академії буд-ва України, 4 д-ри і 39 канд. н. Ін-т забезпечує кваліфіковане впровадження та супровід програмних продуктів, навч. та консультації персоналу, складання та постачання програмних комплексів (ПК) засобів телекомунікацій. ДНДІАСБ співпрацює з провід. буд. корпораціями та фірмами в Україні та за її межами, бере участь у Міжнар. виставках з комп’ютеризації, інформатизації та буд-ва, щорічно проводить заг.-укр. семінари з проблем створення сучас. інформ.-комп’ютер. технологій у буд-ві. Осн. напрями роботи – створення нових інформ.-комп’ютер. технологій у сфері проектування об’єктів буд-ва та керування будівельним вироб-вом, а також інформ.-комп’ютер. систем, які їх технічно підтримують. Фахівці у галузі систем керування та технологи-будівельники використовують програмні та програмно-метод. комплекси, які дають змогу автоматизувати весь технол. цикл – від визначення попередньої вартості буд-ва і складання кошторису до аналізу фінанс.-екон. діяльності буд. орг-ції та керування реконструкцією діючих об’єктів. Нове покоління сучасних інформ.-комп’ютер. технологій представляють ПК «Ліра» та «Мономах», створені під кер-вом О. Городецького. ПК «Ліра» признач. для проектування й конструювання, чисельного дослідж. тривкості та усталеності конструкцій, а також автоматиз. виконання низки процесів конструювання; його використовують для проектування житлових будинків, пром. об’єктів, мостів і тунелів, конструкцій АЕС та ін., а також конструкцій машин і механізмів, баштових і портальних кранів, турбін, гірничодобув. машин і механізмів, літал. апаратів, корпусів суден. ПК «Ліра» використано при розрахунках таких унікальних споруд, як конструкції київських мостів (Московський, Південний та інші), варіант конструкцій об’єкту «Укриття» (Чорнобиль), насувне покриття на головній спортивній арені в Лужниках (Москва), фундамент Одес. опер. театру, православний храм, споруджений на честь 1700-ліття християнства у Вірменії (Єреван), морські бурові платформи (Севастополь), конструкції порт. кранів ВАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь Донец. обл.), дзеркала вироб-ва з-ду «Ломо» для орбіт. телескопів, геом. нелінійні ферми перекриття універмагу «Пасаж» (Москва), захисні оболонки реакторів ВР1000 (експертизи забезпечення тривкості) та ін. ПК «Мономах» – типова інтелектуальна проектув. система, що відповідає осн. тенденціям створення сучасного САПРОБ і дає змогу формувати моделі споруд, визначати витрати матеріалів та складати кошторис. Одним із нових напрямів роботи є створення геоінформ. систем у буд-ві і територ. керування, що забезпечує інформ. підтримку змін форм власності на землю та об’єкти нерухомого майна. Серед найвідоміших розробок ін-ту в цьому напрямі – ПК «Терен-ПС», що признач. для формування тендерної та контракт. документації, кошторису, визначення базис. вартості буд-ва. Широко представлені програмні комплекси для автоматизації управління різними аспектами виробничої та господар. діяльності підпр-в та орг-цій (ПК «Комплект» та ін.), керування діяльністю з-дів великопанельного будування, експертні та інформ.-довідк. системи «Зодчий», «Документообіг», «Реєстр». Створ. базу даних про пам’ятки арх-ри та містобудування України – Держ. реєстр нац. культур. надбання, що налічує понад 15 тис. пам’яток нац., регіон. та місц. значення; систематизовані довідники-каталоги; систему обліку, опрацювання та збереження інформації про пам’ятки садово-парк. арх-ри; інформ. систему держ. служби охорони істор. середовища «Пам’ятки арх-ри та містобудування м. Києва». Нині здійснюється екон. розроблення системи профес. забезпечення конфіденційності інформації «Scanner-99». Створення проектів буд-ва «під ключ» на основі сучас. інформ. технологій ДНДІАСБ забезпечує інформ.-комп’ютер. підтримку всього циклу робіт, від оцінки геофіз. особливостей ґрунтів та матем. моделювання міцності конструкцій до екон. аналізу ефективності буд-ва.

Л. Ф. Діденко

Стаття оновлена: 2001