Автоматизованих систем управління транспортом газу Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Автоматизованих систем управління транспортом газу Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут

АВТОМАТИЗО́ВАНИХ СИСТЕ́М УПРАВЛІ́ННЯ ТРА́НСПОРТОМ ГА́ЗУ Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут (НДПІАСУтрансгаз) – головна галузева установа зі створення засобів автоматизації, телемеханізації, газовимірювань, охоронної сигналізації, забезпечення безпеки експлуатації, метрології та автоматизованих систем керування технологічними процесами і господарською діяльністю у сфері транспортування, підземного зберігання і розподілу природного газу та інших сферах нафтогазового комплексу України. Створ. 1971 як Харків. філія СКБ «Газприладавтоматика», яка у 1973 реорганіз. в Укр. філію ВНДПІ автоматиз. систем упр. газової пром-сті Мін-ва газової пром-сті СРСР; від 1979 – сучасна назва. До 1991 Ін-т був єдиною у СРСР спеціалізованою установою з автоматизації і телемеханізації магістрал. газопроводів довж. понад 230 тис. км і визначав наук.-тех. напрями з автоматизації галузі, здійснював розроблення методології створення систем керування газотранспорт. комплексом. Від 1991 Ін-т підпорядк. Фонду держ. майна України, а згодом – Міністерству пром-сті України, далі неодноразово змінював своє підпорядкування. Від 1998 діє як філія дочір. компанії «Укртрансгаз» Нац. акц. компанії «Нафтогаз України», підпорядк. Мін-ву палива і енергетики України. Наук. дослідж. Ін-ту спрямовані на підвищення ефективності використання паливно-енергет. ресурсів та вироб. потенціалу нафтогаз. комплексу України, надійності та безпеки транспортування газу споживачам України та Європи, збільшення ресурсу роботи технол. обладнання газотранспорт. системи України та заощадження коштів на його експлуатацію. Ін-т вирішує проблеми, пов’язані зі створенням Єдиної автоматиз. системи газопостачання України; розроблення держ. і галузевих нормативно-тех. документів. Фахівцями Ін-ту впроваджено понад 450 проектів АСК технол. процесами і організац.-екон. діяльністю усіх підгалузей газової пром-сті СРСР, України та країн СНД. Нині в Ін-ті працюють понад 20 д-рів і канд. н. Ін-т має власну науково-експерим. та кваліфікації вироб. базу; здійснює підвищення кваліфікації фахівців з новітніх інформ. технологій, комп’ютер. мереж та газовимірювання; співпрацює з фірмами Росії, США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Угорщини та ін. країн. У 1971–97 Ін-т очолював В. Дубровський, від 1997 – В. Колодяжний.

В. В. Вендров

Стаття оновлена: 2001