Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси там системи | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси там системи


Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси там системи

«АВТОМА́ТИКА. АВТОМАТИЗА́ЦІЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНІ́ЧНІ КО́МПЛЕКСИ ТА СИСТЕ́МИ» – журнал Херсонського технічного університету. Засн. 1997 за участю низки ВНЗів України. Тематика: моделювання об’єктів і систем керування; інформ.-вимірюв. системи; інформ.-керув. комплекси та системи; оптимал. керування об’єктами і системами; методи будування адаптивних систем керування; цифрові й дискретні системи керування; енергет. менеджмент; економіка наук.-тех. прогресу. Виходить двічі на рік, матеріали друкуються укр., рос. і англ. мовами.

Статтю оновлено: 2001