Автоматики інститут — Енциклопедія Сучасної України

Автоматики інститут

АВТОМА́ТИКИ ІНСТИТУ́Т (науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики» (НВК «КІА») – науково-дослідний та експериментально-випробувальний комплекс організацій; займається створенням, сертифікацією, впровадженням систем і засобів автоматизації технологічних процесів та виробництв, організаційних та офісних систем. Підпорядк. Держ. ком-ту пром. політики та НАНУ. Засн. 1957. Перший дир. – П. Мельник. На той час «КІА» – одна з баз. орг-цій СРСР з проблем автоматизації. 1964–86 ін-том керував акад. АН УРСР Б. Тимофєєв. У цей час ін-т досяг найбільшого розвитку, у ньому працювало понад 5 тис. співроб., із них бл. 300 д-рів і канд. н. та більше тисячі працівників дослідно-вироб. підрозділів. На базі ін-ту створено 8 філій у різних регіонах України та РФ (Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Харків, Чернівці; Іркутськ та ін.), які згодом стали самост. галуз. орг-ціями. Найвідоміші з них – НДІ «Чорметавтоматика» (Дніпропетровськ) та НВО «Імпульс» (Сіверськодонецьк Луган. обл.). Від 1993 ін-т має сучасну назву, від 1998 його очолює М. Рюмшин. «КІА» поєднує фундам. та приклад. дослідж. із наук. розробками в приладобудуванні та комплекс. автоматизації вироб-ва. Поряд з розробленням методів, моделей та програмноалгоритм. засобів створення комп’ютерних інтегрованих вироб-в з високими вимогами щодо надійності та екол. чистоти тут виконують дослідж. і створюють системи діагностики автоматизованих технол. комплексів (АТК), вивчають проблеми людино-машин. взаємодії, розробляють методи та засоби ідентифікації, матем. і полігон. моделювання АТК, створюють нормативну документацію зі стандартизації та сертифікації в галузі своєї діяльності. Наук. школа, створена в Ін-ті, широко відома в світі. «КІА» підтримує зв’язки з багатьма фірмами світу, зокрема з «Фоксборо» (США), «Сіменс» (Німеччина), «Дейві Маккі» (Англія), «Гітачі» (Японія), «АББ» (Швеція, Німеччина) та ін. Ін-т в різні часи відвідували відомі науковці зі світовим ім’ям, напр., Р. Вінер, С. Корольов, В. Глушков. «КІА» виконував розробки та впровадження систем автоматизації в галузях металургії, енергетики, приладобудування і машинобудування, гірн.-збагачувальної, нафт., хім., гумово-тех. пром-сті та агропрому. Найсуттєвіші розробки виконано для металург. вироб-ва та машинобудування (процеси гарячої та холод. прокатки, вироб-во борошна, міндобрив тощо). Міжнар. визнання здобула система керування агрегатом без-перервного розливу сталі, ліцензію на яку закупили свого часу фірми СФАК (Франція) та «Кобе стіл» (Японія). Системи та засоби автоматизації, створені в «КІА», впроваджено в низці зарубіж. країн. У різні роки в «КІА» працювали і працюють відомі вчені – д-ри наук В. Іносов, В. Кочо, Ю. Самойленко, І. Богаєнко, А. Грищенко, М. Коробко, В. Синьков, В. Литвинов, Ю. Савченко, Р. Ладієв, К. Шумилов, В. Стеценко, Г. Спину, В. Архангельський, А. Литвинов, А. Сбітнєв, В. Зайцев та ін. 25 співроб. ін-ту стали лауреатами Держ. премії України в галузі н. і т. Від 1995 двічі на рік видається Всеукр. наук.-тех. ж. «Автоматизація виробничих процесів».

Літ.: Научно-производственная корпорация КИА «Киевский институт автоматики»: История, достижения, перспективы. К., 1997; Козлик Г. О. Нові інформаційні технології в автоматизації // АВП. 2001. № 1.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
Г. О. Козлик . Автоматики інститут // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42445 (дата звернення: 05.03.2021).