Автоматичного керування Українська асоціація | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Автоматичного керування Українська асоціація


Автоматичного керування Українська асоціація

АВТОМАТИ́ЧНОГО КЕРУВА́ННЯ Українська асоціація (УААК) – наукова громадська організація, що об’єднує трудові колективи організацій, установ та окремих осіб для сприяння розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у теорії та практиці систем керування та їх впровадження у життя. Створ. у черв. 1992 з ініціативи акад. В. Кунцевича. Її членами стали понад 300 вчених та спеціалістів у галузі керування. Керує УААК Нац. ком-т, який обирають на заг. зборах делегатів – представників первинних організацій з усіх регіонів країни. Першим головою ком-ту обрано В. Кунцевича. В УААК представлені всі наук. центри та регіони України. Мета діяльності: розвиток нових форм організації та проведення наукових розробок у галузі алгоритмічного та програмного забезпечення автоматичних та автоматизованих систем керування, нових нетрадиційних форм наукової та ділової співпраці. Від 1993 УААК – член Міжнародної федерації з автоматичного керування (ІФАК). Це дало можливість укр. науковцям брати участь у багатьох заходах, які проводяться з ініціативи та за підтримки спонсорів ІФАК, співпрацювати з науковцями країн усього світу, підтримувати високий рівень н.-д. розробок. Від 1994 УААК організовує та бере акт. участь у проведенні українських конференцій з автоматичного керування. Перша конференція відбулася в Києві на базі Київ. політехнічного ін-ту (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»), друга – у Львові, третя – в Севастополі.

Статтю оновлено: 2001