Автомобільні дороги і дорожне будівництво | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Автомобільні дороги і дорожне будівництво


Автомобільні дороги і дорожне будівництво

«АВТОМОБІ́ЛЬНІ ДОРО́ГИ І ДОРО́ЖНЕ БУДІВНИ́ЦТВО» – міжвідомчий науково-технічний збірник. Засн. 1964 Київ. автомоб.-дорож. ін-том (нині Нац. транспорт. ун-т). Виходить двічі на рік. Осн. тематика: проектування доріг та переходів через водотоки, будування й експлуатація доріг, дорож.-буд. матеріали, орг-ція та економіка буд. вироб-ва, інж. механіка транспорт. споруд, дорожні умови й безпека руху, екологія і охорона довкілля.

Статтю оновлено: 2001