Автономний земледільський союз (АЗС) — Енциклопедія Сучасної України

Автономний земледільський союз (АЗС)

АВТОНО́МНИЙ ЗЕМЛЕДІ́ЛЬСЬКИЙ СОЮ́З (АЗС) – політична партія русофільської і проугорської орієнтації. Діяла в Закарпатті (1920–44). Створ. з ініціативи представників заможного селянства в червні 1920 під назвою Підкарпатський Земледільський Союз. Змінила назву на АЗС у січні 1924. Партійна програма, вироблена у квітні 1920, включала переважно екон. аспекти: проведення земел. реформи, розвиток тваринництва, торгівлі, ремесел, передача землі безземельним і малоземел. селянам. Серед політ. вимог – надання повної автономії краю, упорядкування кордонів, забезпечення демократ. прав і свобод тощо. Першим головою був В. Рижак. Друкованими парт. органами були «Карпаторусскій Вестник» та «Русскій земледельській календарь». У мовному питанні представники партії дотримувалися ідей розвитку місц. руської мови з фонетич. наближенням до російської. Починаючи від 1924, АЗС почав різко критикувати непослідовну політику чехословац. уряду в питанні надання краю автономії, що зближувало його з різноманіт. проугор. силами. До 1933 АЗС очолював І. Куртяк, а упродовж 1933–44 його головою був А. Бродій. Наприкінці 30-х рр. АЗС нараховував 5–7 тис. чл. Під час виборів у парламент Чехо-Словац. Респ. у 1924 АЗС одержав 21161 голос (8,4 % від всіх виборців), у 1925 – 28 799 голосів (11,6 %), у 1929 – 48 509 голосів (18,2 %), у 1935 – 44 982 голоси (13,9 %). Лідери партії – І. Куртяк, А. Бродій, Ю. Фельдеші, І. П’єщак – обиралися послами чехо-словац. парламенту. АЗС активно співпрацював з «Обществом им. Духновича», використовуючи його для проведення своїх політ. антиуряд. акцій. У 2-й пол. 30-х рр. АЗС висував ідею приєднання Закарпаття до Угорщини, був одним з ініціаторів проведення з цього питання всенар. плебісциту, одержуючи фінанс. підтримку з Угорщини. 11 жовтня 1938 голова русофільської Центр. Руської Нар. Ради і лідер АЗС А. Бродій сформував перший автоном. уряд Підкарпат. Русі, але вже 26 жовтня був заарешт. чехо-словац. спецслужбами за проведення проугор. діяльності. 29 жовтня 1938 згідно з уряд. розпорядженням про закриття політ. партій краю АЗС припинив своє існування. Після Віден. арбітражу 2 листопада 1938, внаслідок якого Ужгород, Мукачеве і Берегове відійшли до Угорщини, АЗС відновив свою діяльність. Офіційно партія припинила своє існування 24 серпня 1944, коли угор. уряд розпустив усі політ. партії країни.

Літ.: Болдижар М. Закарпаття між двома світовими війнами. Уж., 1993; Нариси історії Закарпаття. Т. 2 (1918– 1945). Уж., 1995; Вегеш М. М. Історичні монографії та дослідження. Т. 1. Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні Другої світової війни. К.; Уж., 1998; Вегеш М. М., Гиря В. І., Король І. Ф. Угорська ірредента між двома світовими війнами (1918–1939). Уж., 1998.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
М. М. Вегеш, М. Ю. Токар . Автономний земледільський союз (АЗС) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42469 (дата звернення: 06.03.2021).