Коляденко Юлія Юріївна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Коляденко Юлія Юріївна


Коляденко Юлія Юріївна

КОЛЯДЕ́НКО Юлія Юріївна (10. 03. 1963, Хар­­ків) – фахівець у галузі телекомунікаційних систем і мереж. Д-р тех. н. (2008), проф. (2010). Закін. Харків. інж.-пед. ін-т (1992). Працювала 1982–96 на Харків. ВО «Протон»; від 1996 – у Харків. ун-ті радіоелектроніки: 2007–08 – пров. н. с., від 2008 – проф. каф. телекомунікац. систем. Наук. до­слідж.: інформ.-телекомунікац. технології в мережах наступ. по­­коління; електромагнітна суміс­­ність в системах абонент. радіо­доступу та в сотових системах зв’язку; розроблення технологій, засобів і методів тех. захисту інформації; матем. моделюван­­ня мережевих елементів, мереж і телекомунікац. систем; оброб­лення сигналів у багатопроме­­невих лініях зв’язку; адаптивні методи забезпечення перешко­­дозахищеності ліній рухомого зв’язку.

Пр.: Метод оценки матрицы канала систем беспроводного радиодоступа WiМАХ // Радиотехника: Всеукр. межве­домствен. науч.-тех. сб. 2010. Вып. 163; Анализ эффективности адаптивного компенсатора кросс-поляризационных искажений // Пробл. телекомунікацій. 2011. № 3(5); Методика анализа внутрисистемной электромагнитной сов­­местимости систем спутникового теле­­визионного вещания // Там само. 2012. № 1(6) (усі – співавт.).

Статтю оновлено: 2014