Автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут Державний - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут Державний

АВТОТРА́НСПОРТНИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ І ПРОЕ́КТНИЙ ІНСТИТУ́Т Державний (ДержавтотрансНДІпроект) – установа, що займається дослідженням широкого спектру проблем автотранспортної галузі. Підпорядк. Мін-ву транспорту України. Створ. 1930 в Києві при Гол. упр. шосейних, ґрунтових шляхів і автомоб. транспорту як Укр. НДІ безрейкових шляхів і транспорту (УкрдортрансНДІ), перший галузевий ін-т в Україні. Від 1939 – Центр. НДІ автомоб. транспорту (ЦНДІАТ) УРСР; від 1953 – Укр. дорожньо-транспорт. НДІ (УкрдортрансНДІ); від 1965 – Держ. автотранспорт. і дорож. НДІ (ДержавтодорНДІ) Мінавтошосдору УРСР; від 1971 – нинішня назва. Ін-т є провід. розробником роликових стендів для діагностування дорож. транспорт. засобів (ДТЗ) за параметрами гальм. та тягово-швидкісних можливостей. Фахівці ін-ту створили установку для визначення детонац. стійкості, розробили бортовий вимірюв. комплекс БВК-1. Ін-т займався визначенням тех. рівня автотранспорт. вироб-ва, розробленням осн. напрямків НТП, комплексних програм розвитку галузі. У 80-х рр. наук. діяльність ін-ту спрямована на розроблення і впровадження єдиних технолог. процесів перевезень вантажів, удосконалення централіз. перевезень масових вантажів із комплексом транспортно-експедиц. обслуговування залізнич. станцій, морських, річк. і авіац. портів; удосконалення технологій, форм і методів перевезень вантажів у міжміському сполученні; підвищення регулярності руху автобусів і комфортності перевезень пасажирів; розроблення і впровадження прогресив. технологій, методів і способів ремонту, тех. обслуговування і діагностики транспорт. засобів, експерим. зразків нової техніки; удосконалення форм і методів оптимізації управління автомоб. транспортом на базі АСК; розроблення держ. стандартів методик, положень, інструкцій, правил з експлуатації автотранспорту та проектів на буд-во і реконструкцію об’єктів автотранспорту тощо. Від 90-х рр. ін-т бере участь у створенні нової законодав. і нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності автомоб. транспорту; визначенні пріоритет. напрямків розвитку автотранспорт. системи України; розробленні форм і методів приватизації об’єктів автотранспорт. системи тощо. Веде дослідж. з проблем пасажир. та вантаж. перевезень, безпеки дорож. руху, економіки, енергозбереження, сертифікації на автомоб. транспорті; проектує автотранспортну інфраструктуру. Ін-т співпрацює з транспорт. ін-тами і профільними фірмами багатьох країн світу та бере участь у сесіях робочих груп Європ. комісії ООН (Женева). В ін-ті працюють 3 д-ри, 12 канд. наук. Від 1993 дир. ін-ту – А. Редзюк.

В. Ф. Штанов

Стаття оновлена: 2001