Агеєнко Володимир Наумович — Енциклопедія Сучасної України

Агеєнко Володимир Наумович

АГЕ́ЄНКО Володимир Наумович (02. 09. 1860, С.-Петербург – 17. 01. 1907, Ялта) – ботаніко-географ, флорист і систематик. Приват-доц. (1891), магістр ботаніки (1891), д-р ботаніки (1897). Учень А. Бекетова і В. Докучаєва. Закін. С.-Петербур. ун-т (1884). Осн. праці А. пов’язані з вивченням флори та рослинності Криму; з них найвагоміші: магістер. дис. «Флора Крыма» (С.-Петербург, 1890), що містить ботаніко-геогр. огляд п-ова, цінний істор. огляд його ботан. дослідження та геоботан. карту; докторська – «Обзор растительности Крыма с топографической и флористической точек зрения» (С.-Петербург, 1897). А. дійшов висновку, що флора Криму може бути розчленована на флори степів, пн. схилу, яйл та пд. схилу; він зближує степи Криму з пуштами Угорщини, вважає крим. степи одвічно безлісими. Відмінність пд.-крим. рослинності від рослинності ін. частин п-ова А. пояснює залежністю від клімату, а не від ґрунту. А. опублікував початок «Флоры Крыма», два доповнення до «Исчисления растений Крыма» Х. Стевена, описав та зобразив кілька нових видів рослин із Криму. Працював також у Нижньогородській (у складі експедиції В. Докучаєва) та Псковській губ., написав статтю про рослинність Прибалхашшя на підставі зборів зоолога О. Нікольського.

Пр.: Отчет об исследованиях в Нижегородской губ. // Тр. Импер. С.-Петербур. об-ва естествоиспытателей. 1885. Т. 16, вып. 1; О распространении растений на Таврическом полуострове // Там само. 1886. Т. 17, вып. 1; О растительных формациях Таврического полуострова // Там само. 1887. Т. 18, вып. 1; Флора Крыма. Т. 1. Ботанико-географический очерк Таврического полуострова // Там само. 1890. Т. 21; Флора Крыма. Т. 2, вып. 1. Ranunculaceae-Capparideae // Там само. Отд. бот. 1894. Т. 24; Обзор растительности Крыма с топографической и флористической точки зрения с приложением перечисления ложецветных (Thalamiflorae) от Ranunculaceae до Capparideae, дикорастущих на Таврическом полуострове. С.-Петербург, 1897.

Лiт.: Зеленецкий Н. М. Материалы для флоры Крыма // Зап. Новорос. ун-та. 1906. Т. 102; Липшиц.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
Л. І. Крицька . Агеєнко Володимир Наумович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42528 (дата звернення: 06.03.2021).