Аграрна партія України — Енциклопедія Сучасної України

Аграрна партія України

АГРА́РНА ПА́РТІЯ УКРАЇ́НИ (АПУ) – партія парламентського типу. Виступає за незалежність, суверенітет та цілісність України; побудову в Україні соц., демократ., правової держави на засадах дотримання Конституції України, поваги до людини праці, конструкт. політики щодо соц. розвитку села; за різні форми орг-ції с.-г. вироб-ва (фермер., колект., кооп. та ін.) на основі приват. власності на землю. АПУ виступає всебіч. розвиток нац. духовності і культури укр. народу та всіх націй, що проживають в Україні. АПУ створ. 5 грудня 1996 на Установ. з’їзді в Києві. Голова партії – М. Гладій, до складу кер-ва АПУ входять К. Ващук, І. Кириленко. Має свої осередки у всіх областях України та АР Крим, у її лавах нараховується бл. 200 тис. чл. Вищим органом АПУ є з’їзд, що скликається не менше одного разу на чотири роки. У період між з’їздами – Політрада АПУ, яка визначає тактику політ. діяльності, спрямовує роботу обл. орг-цій, ухвалює рішення щодо заснування або вступу до передвибор. блоків та коаліцій. Роботою Політради, яка проводить засідання не менше двох разів на рік, та її виконкому керує Голова АПУ. Політ. мета АПУ – реформування аграр. сектору України на основі приватної власності селян на землю та ін. засоби вироб-ва. АПУ бере участь у виробленні держ. політики розвитку с. госп-ва. Друк. орган АПК – щомісяч. інформ. вісник «Україна аграрна» та г. «Сільський час».

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
І. В. Лосєв . Аграрна партія України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42560 (дата звернення: 03.03.2021).