Аграрної економіки Інститут УААН — Енциклопедія Сучасної України

Аграрної економіки Інститут УААН

АГРА́РНОЇ ЕКОНО́МІКИ Інститут УААН – науково-дослідна установа, що вивчає соціально-економічні відносини у сільському господарстві України. Засн. у Києві 1956 як Укр. НДІ економіки та орг-ції с. госп-ва. Від 1992 – нинішня назва, дир. – П. Саблук. Ін-т є наук. центром розроблення екон. основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуал. проблем теорії і практики розвитку АПК, орг-ції впровадження у вироб-во досягнень екон. науки, здійснення координації досліджень та підготовки наук. кадрів. Науковці Ін-ту займаються розробленням методол. основ, методів та практ. шляхів здійснення аграр. реформи в Україні, аналізом розвитку форм власності, земел. відносин, багатоуклад. економіки, питаннями приватизації майна та роздержавлення підпр-в, трансформації колгоспів, радгоспів, ін. підпр-в у ринк. структури, удосконаленням фінанс.-кредит. системи та цінового механізму формування ринк. середовища, техніко-технол. переоснащенням агропром. вироб-ва, кооперації й інтеграції в АПК, наук., кадр. й інформ. забезпеченням агропром. вироб-ва в ринк. умовах. Ін-т має 4 відділ., які об’єднують 12 наук. відділів, аспірантуру, докторантуру. Видає міжнар. ж. «Економіка АПК». В Ін-ті працює 127 науковців, зокрема 27 д-рів і 62 канд. наук. Працює 5 акад. та 4 чл.-кор. УААН, 18 проф., 11 Засл. діячів н. і т. України. Серед науковців, що в різні роки працювали в Ін-ті, - О. Бугуцький, І. Лукінов, М. Нижній, О. Онищенко, І. Романенко, О. Сторожук. Нині працюють: В. Амбросов, В. Бойко, М. Дем’яненко, О. Крисальний, М. Малік, В. Месель-Веселяк, Г. Підлісецький, М. Федоров, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін. Ін-т за 1996–2000 підготував і провів 15 наук.-практ. конференцій. Матеріали дослідж. Ін-ту експонувались на 27 виставках. Для впровадження у вироб-во рекомендовано понад 120 наук. розробок Ін-ту. У 1996–2000 науковцями Ін-ту опубл. 1126 праць, серед них 52 монографії, 15 посібників, 11 збірників, 73 брошури, 42 рекомендації, понад 800 статей в журналах, збірниках та періодиці. Серед них «Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення» (К., 1996), «Особливості аграрної реформи в Україні» (К., 1997), «Ціноутворення в умовах формування ринкових відносин в АПК» (К., 1997), «Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві» (К., 1998), «Розвиток господарських формувань і організація виробництва в аграрній сфері АПК» (К., 1999), «Основи аграрного підприємництва» (К., 2000), «Реформування соціальної сфери села: організаційно-методичні засади» (К., 2000), «Формування та функціонування ринку агропромислової продукції. Практичний посібник» (К., 2000), «Фінанси сільськогосподарських підприємств. Посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах» (К., 2000), «Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків» (К., 2000).

Літ.: Інститут аграрної економіки УААН. К., 1997.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
О. В. Крисальний . Аграрної економіки Інститут УААН // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42568 (дата звернення: 05.03.2021).