Аграрно-промислове виробництво - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Аграрно-промислове виробництво

АГРА́РНО-ПРОМИСЛО́ВЕ ВИРОБНИ́ЦТВО – форма організації сільськогосподарського виробництва; виготовлення остаточного сільськогосподарського товарного продукту. У першому значенні А.-п. в. – форма госп. діяльності, в якій на основі організац.-вироб. та екон. єдності забезпечується органічна (організац., технол. й екон.) взаємодія с.-г. галузей і пром. підпр-в з перероблення, дороблення та зберігання с.-г. продукції з метою ефектив. виготовлення й реалізації остаточ. товар. продукту (товару). Орг-ція А.-п. в. зменшує госп. й екон. залежність виробників с.-г. продукції від її переробників; стимулює збільшення вироб-ва, поліпшення якості, розширення та оновлення асортименту, підвищення конкурентоспроможності остаточ. продукції. А.-п. в. як процес виготовлення остаточ. товар. продукту – це послідовність самост. технол. процесів: вирощування с.-г. продукції, її збирання та пром. перероблення, зберігання й реалізація. Це сукупність процесів як на рівні госп-в у органіч. взаємозв’язку (часовому, простор., технол.) внутр.-госп. підрозділів, так і на регіон. рівні з сукупністю спеціаліз. с.-г. і відповідних пром. підпр-в, сервісних та маркетинг. орг-цій і служб. А.-п. в. як форма орг-ції і єдиний вироб. процес виготовлення остаточ. товар. продукту (товару) особливо ефективне у вироб-ві овочів, фруктів, винограду, ефіроолій. культур, продукції птахівництва тощо.

М. Ю. Коденська

Стаття оновлена: 2001