Агрогідрологія — Енциклопедія Сучасної України

Агрогідрологія

АГРОГІДРОЛО́ГІЯ (від агро… і гідрологія) – розділ агрометеорології, що вивчає водно-фізичні властивості і водний режим ґрунту сільськогосподарських угідь, агроландшафтів і природно-кліматичних зон та їхній вплив на об’єкти і процеси сільськогосподарського виробництва. Дослідж. в А. поділяються на фундам. і прикладні. Перші охоплюють вивчення водно-фіз. властивостей і водного режиму ґрунту, часовий і просторовий розподіл ґрунтів за особливостями агрофітотехнологій, ланок систем землеробства, клімату та його змін. На основі теор. засад розв’язуються прикладні завдання наук. обґрунтування й подальшої наук. підтримки системи агрометеорол. спостережень та обстежень агрогідрол. властивостей і водного режиму ґрунту, розроблення методів прогнозів та оцінок динаміки і просторового розподілу вологозапасів ґрунту під різними об’єктами, опрацювання методів прогнозу і оцінки особливостей розвитку рослин, їхньої продуктивності та врожайності залежно від зволоження ґрунту. Закономірності розподілу ґрунтів із різними агрогідрол. властивостями по тер. України досконало дослідив М. Йовенко; вивчення водного балансу ґрунт. вологи здійснив Е. Попов. Визначення вологості ґрунту проводиться різними методами: буровим, термостатноваговим, дистанційним інфрачервоним, радіометричним та ін. І. Грушка розробив перенос. і стаціонар. електроконструктометричні вимірювачі параметрів ґрунту. Оптим. значення вологості осн. типів ґрунтів України в період вегетації провід. польових культур для отримання макс. врожаю визначили В. Дмитренко та А. Вількенс (1976). Прогнозуванням вологості ґрунту під різними культурами займалися Л. Разумова (1973), А. Левенко (1990), Н. Строкач (1993), В. Просунко (1995) та ін. Комплекс робіт із виконання завдань А. здійснюють установи Деп. гідрометеорол. служби і моніторингу Мінекоресурсів України.

Літ.: Разумова Л. А. Руководство к проверке и обработке материалов по влажности почв. Москва, 1940; Вериго С. А. Гідрологічні розрахунки для річок УРСР. К., 1947; Мокляк В. І. Максимальні витрати від талих вод на річках УРСР. К., 1957; Швець Г. І. Водність Дніпра. К., 1960; Разумо- ва Л. А. Почвенная влага. Применительно к запросам сельского хозяйства. Ленинград, 1973; Сельскохозяйственные мелиорации: Сб. ст. Москва, 1980; Алексеевский В. Е., Муромцев Н. Н. Формирование и оценка гидрогеологических и почвенно-мелиоративных условий на мелиорируемых землях Украины. К., 1981; Будлей В. Р. Горизонты мелиорации. К., 1987; Гідротехніка і меліорація в Україні: Зб. наук. праць. Вип. 2. К., 1993; Метеорология, климатология и гидрология: Межвед. науч. сб. Украины. Вып. 35/36. О., 1998.

В. П. Дмитренко

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
В. П. Дмитренко . Агрогідрологія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42582 (дата звернення: 13.04.2021)