Агроекології і біотехнології інститут УАНН | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Агроекології і біотехнології інститут УАНН


Агроекології і біотехнології інститут УАНН

АГРОЕКОЛО́ГІЇ І БІОТЕХНОЛО́ГІЇ Інститут УААН – науково-дослідна установа, яка займається вивченням процесів, що відбуваються в агроландшафтах під впливом інтенсифікації сільськогосподарського виробництва і техногенного навантаження. Засн. 1992 в Києві. Осн. напрями роботи: фундам. та прикладні дослідж. з використання генетики й біотехнології для адаптив. селекції та збереження біорізноманітності як важливого фактора формування стійких агроценозів; визначення шляхів створення генотипів, здатних забезпечити високу продуктивність і сталість агроекосистем за оптимальних витрат енергії та природ. ресурсів. Досліджуючи процеси в сучас. агроландшафтах, наслідки попередньої інтенсифікації с. госп-ва, надмірного техноген. навантаження, вплив деструктив. явищ, колектив Ін-ту розробив оптимізовані моделі агроландшафтів та адапт. систем землеробства, методику суцільного ґрунтово-агрохім. і екол. моніторингу с.-г. угідь, систему ідентифікації та паспортизації сортів рослин і порід тварин, створив 35 сортів с.-г. культур. До складу Ін-ту входить Волин. дослідна станція (Ковель). При Ін-ті діє каф. агроекології Нац. аграр. ун-ту, видається міжнар. наук. ж. «Цитология и генетика».

Статтю оновлено: 2001