Агроекологічна академія України Державна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Агроекологічна академія України Державна


Агроекологічна академія України Державна

АГРОЕКОЛОГІ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НИ Державна – вищий навчальний заклад, що готує сільськогосподарські кадри. Створ. 1922 як Житомир. с.-г. iн-т, від 1994 має нинішню назву. Готує фахівців на 6 ф-тах, з 10 спеціальностей i 16 спецiалiзацiй: екології та охорони довкілля, агрономії, зооiнженерії, вет. медицини, механiзацiї с. госп-ва, обліку та аудиту, менеджменту орг-цій, менеджменту зовн. екон. діяльності, правознавства, буд-ва та експлуатації буд. споруд. Від 1991 розпочато пiдготовку фахiвцiв з агроекології, радiоекологiї, екології лісового госп-ва, моніторингу довкілля, радiологiї, радiобiологiї. Має ф-т пiслядиплом. освіти, аспiрантуру з 8 спеціальностей. В Академії навчається бл. 4000 студентів; на 30-ти каф. працює бл. 240 викладачів, з них 13 д-рiв, 135 канд. н. Від 1986 Академія займається розробленням наук. основ ведення с. госп-ва у регiонi радiоакт. забруднення Полiсся України. Значний внесок у становлення і розвиток ВНЗу зробили перший дир. М. Федосєєв, його наступники Є. Горецький, С. Фiлоненко, вiдомi науковці-аграрники: В. Фiнн, Ф. Левченко, П. Погребняк та iн. Нині ректором є А. Малиновський.

Статтю оновлено: 2001