Агрометеорологічне забезпечення землеробства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Агрометеорологічне забезпечення землеробства

АГРОМЕТЕОРОЛОГІ́ЧНЕ ЗАБЕЗПЕ́ЧЕННЯ ЗЕМЛЕРО́БСТВА – розділ агрометеорології, що вивчає джерела, механізми і закономірності утворення, функціонування, використання й оцінки ефективності інформації про агрометеорологічні, агрогідрологічні, агрокліматичні умови і фактори стану та діяльності об’єктів сільськогосподарського вироб-ва. До А. з. з. входять: інформатика, заг. теорія систем, поняття про особливості с.-г. вироб-ва, теорія агрометеорол. спостережень, використання та оцінки ефективності цієї інформації в певних умовах погоди. Завданнями А. з. з. є систематичне доведення загальної, спеціаліз. операт. і нормат. гідрометеорол. інформації, зокрема попередження про небезпечні для с.-г. вироб-ва природні явища. А. з. з. поєднує систему спостережень (метеорол. станція, пост, мережа) та опрацювання інформації (гідрометцентри, ін-ти) й передачі її споживачеві для використання. Формами операт. А. з. з. є агрометеорол. прогнози, довідки, попередження, рекомендації, декадні бюлетені, сезонні та річні огляди тощо. Нормативне А. з. з. подається у вигляді обл. та заг.-держ. агроклімат. довідників, атласів, рекомендацій тощо. А. з. з. започатковано в Україні після прийняття урядом УРСР 19 листопада 1951 декрету про орг-цію Укр. метеорол. служби. Нині А. з. з. здійснює Департамент гідрометеорол. служби і моніторингу Мінекоресурсів України.

Літ.: Агрометеорологическое обеспечение орошаемого земледелия: Сб. ст. Москва, 1968; Агрометеорологическое обслуживание зернового хозяйства: Сб. ст. Москва, 1969; Методы агрометеорологического обеспечения сельского хозяйства: Сб. ст. Москва, 1979; Попитченко Л. М. Способи визначення впливу агрометеорологічних умов на елементи інтенсивної технології вирощування озимої пшениці в ґрунто-кліматичній зоні Донбасу. К., 1996; Шматок В. І., Логунова Н. В. Вплив агромеліоративних заходів та способів обробітку ґрунту на перерозподіл поживних речовин важких металів у замкнутих мікропониженнях // Меліорація і водне господарство 1998. № 85.

В. П. Дмитренко

Стаття оновлена: 2001