Агрономів Українських Товариство - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Агрономів Українських Товариство

АГРОНО́МІВ УКРАЇ́НСЬКИХ Товариство – професійна організація агрономів українського походження в Галичині. Засн. у жовтні 1936. Згідно із статутом Т-во мало наміри проводити фах., наук. і просвітницьку роботу на всіх зх.-укр. землях, але, на вимогу польс. влади, обмежилося Львів., Терноп. і Станіслав. воєводствами. 25 листопада 1936 відбулися Перші заг. збори Т-ва. Головою обрано М. Хронов’ята, пізніше його замінив В. Вакуловський. 28 листопада 1936 при Т-ві засновано Секцію агрономів-дублянців під головуванням П. Зеленого, що об’єднала випускників агроном. відділу рільничо-ліс. ф-ту Львів. політехніки в Дублянах. Т-во відігравало помітну роль у агроном. освіті та науці в Галичині. Воно налагодило співпрацю з НТШ, випуск фахової літ-ри, багато уваги приділяло поширенню с.-г. знань, особливо серед шкіл. сільс. молоді. Чл. Т-ва очолювали укр. госп. об’єдн. і орг-ції – «Сільський господар», «Маслосоюз», «Центросоюз», «Народна торгівля». Четверті (останні) заг. збори Т-ва відбулися у червні 1939.

О. П. Мендусь, С. А. Різель

Стаття оновлена: 2001