Агропромислова інтеграція - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Агропромислова інтеграція

АГРОПРОМИСЛО́ВА ІНТЕГРА́ЦІЯ – процес поєднання виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, а нерідко й реалізації готової продукції в єдиній госп. структурі. Метою створення таких інтегров. структур є поліпшення використання сировини й вироб. потужностей, збільшення обсягів та підвищення ефективності вироб-ва продовольства, випуск конкурентоспромож. продукції на основі узгодження госп., організац. і технол. питань виробництва транспортування, зберігання й переробки сировини та реалізації готової продукції з урахуванням екон. інтересів усіх учасників. Розвиток А. і. в АПК має сприяти також подоланню монополізму перероб. галузей щодо виробників сировини. Інтегр. структури створюються за участю с.-г. товаровиробників, перероб. підпр-в, підпр-в торгівлі та ін. юрид. осіб, включаючи зарубіжних. Підпр-ва й орг-ції, які входять в інтегр. формування, як правило, зберігають юрид. та госп. самостійність і працюють за принципом узгодження взаємних екон. інтересів. Створення й діяльність інтегр. госп. структур в Україні регулюють Закони України «Про підприємництво в Україні» та «Про господарські товариства». В Україні А. і. в різних формах і з різною ефективністю набула розвитку у вироб-ві та переробці чи обробленні практично всіх видів с.-г. продукції. Інтегр. госп. структури сформувалися або формуються на галуз., регіон. та внутр.-госп. рівнях.

Літ.: Александров Н. П. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция: (Опыт и пробл.). Москва, 1980; Ульянов И. П. Агропромышленная интеграция – что это такое. Москва, 1982; Павлович З. А. Агропромислова інтеграція і право. К., 1983; Агропромышленная интеграция в условиях научно-технического прогресса: Сб. науч. тр. К., 1984; Месель-Веселяк В. Я. Удосконалення економічних відносин в інтегрованих формуваннях // Сучасна аграрна політика. Пробл. становлення. К., 1996; Месель-Веселяк В. Я., Щепієнко П. В. Форми інтеграції в агропромисловому комплексі // Там само. К., 1996; Рекомендації по створенню інтегрованих формувань в агропромисловому комплексі України. К., 1998; Коваленко Ю. Інтеграція – складова ефективності фермерства // Сільські обрії. 1998. № 1; Месель-Веселяк В. Я., Щепієнко П. В. Інтеграція та економічні відносини в інтегрованих формуваннях // Розвиток господарських формувань і організація виробництва в аграрній сфері АПК. К., 1999; Саблук П. Т. Аграрно-промислова інтеграція. Створення агропромислових фінансових груп // Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва. К., 1999.

П. В. Щепієнко

Стаття оновлена: 2001