Агропромислова територіальна система — Енциклопедія Сучасної України

Агропромислова територіальна система

АГРОПРОМИСЛО́ВА ТЕРИТОРІА́ЛЬНА СИСТЕ́МА – територіальна господарська структура (об’єднання) за участю виробників і переробників сільськогосподарської сировини, торговців та інших юридичних і фізичних осіб, яка створюється з метою підприємницької діяльності, підвищення ефективності виробництва, випуску конкурентноспромож. продукції. В А. т. с. передбачається як координація госп. діяльності, так і добровільна централізація певних функцій технол. і наук.-тех. розвитку, інвестиц., фінанс., зовн.-екон. та торг. діяльності, матер.-тех. постачання тощо. А. т. с. можуть створюватися на рай., міжрай. та заг.-держ. рівнях у формі агропром. асоціацій і корпорацій, концернів тощо. Всі учасники таких госп. структур зберігають юрид. та госп. самостійність і співпрацюють на принципах взаєм. екон. інтересів і вигод. Правові, організац. та екон. відносини між ними регулюють статутна угода та статут об’єдн., а їх створення і діяльність – Закони України «Про підприємства в Україні» та «Про господарські товариства». В Україні активно розвивались агропром. асоціації в буряко-цукров., молоч., м’яс. та деяких ін. підкомплексах. Фінанс. криза в країні та недостатнє узгодження інтересів учасників А. т. с. не сприяли розвиткові й стабілізації таких госп. структур. Позитивно зарекомендували себе лише деякі з них. Остан. часом формуються А. т. с. за участю економічно потуж. підпр-в. Подальший успіш. розвиток А. т. с. можливий лише за екон. стабілізації в усіх ланках госп-ва в цілому і в АПК зокрема. Досить перспектив. формою територ. агропром. структури можуть бути пром.-фінанс. групи. До А. т. с. належать також міжгосп. переробні підпр-ва. На такій основі працювали комбікорм. з-ди, підпр-ва з вироб-ва борошна, круп, м’яса, плодоовоч. консервів, молоч. продуктів, вина тощо. Регіон. інтегровані формування певний час розвивались у формі агрокомбінатів.

Літ.: Асоціація «Цукор» // Агропром України. 1990. № 3; Фірми, комбінати, об’єднання // Там само. 1990. № 10; Долішній М., Даниленко А. Інтегровані територіальні агропромислові комплекси (концептуальний аспект формування) // ЕУ. 1997. № 4; Нові агропромислові формування // Пропозиція. 1997. № 1–2, 7.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
П. В. Щепієнко . Агропромислова територіальна система // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42601 (дата звернення: 02.03.2021).