Агроресурси - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Агроресурси

«АГРОРЕСУ́РСИ» – державний науково-дослідний проектно-технологічний інститут прогнозування й дистанційного зондування агроресурсів. Розташ. у Києві. Засн. 1985 як укр. філія Всесоюз. н.-д. центру АІКС (автоматиз. інформ.-керувальна система) «Агроресурси». Від 1992 функціонує самостійно. Підпорядк. Мін-ву аграрної політики України. Осн. напрями дослідж.: удосконалення та розробка системат. методів оцінювання, прогнозування й рац. використання в землеробстві агрометеорол. ресурсів; моделювання продукц. процесів у посівах польових культур; удосконалення й систематизація методів прогнозування врожайності та вал. зборів осн. польових культур; конструювання комп’ютер. інформ.-аналіт. дорадчих систем оптимізації технологій вирощування пріоритет. для України польових культур; розробка методів і технологій оператив. збирання, опрацювання й використання назем. та аерокосміч. інформації про стан ґрунтів і посівів у агроландшафтах; вивчення ефективності біостимуляторів та розроблення технології застосування їх на польових культурах. Ін-т є координатором із проблем вивчення й застосування в Україні регуляторів росту нового покоління. Працівники Ін-ту створили системи моделей продукц. процесів озимих (пшениці, жита, ячменю), ярого ячменю, гороху, вівса, кукурудзи, цукр. буряків, картоплі; опрацювали методи оцінювання агрометеорол. ресурсів, агрометеорол. інтерпретації середньо- та довгострок. прогнозів погоди, прогнозування врожайності й вал. зборів осн. польових культур. На прикладі озимої пшениці обґрунтовано системні принципи багатоцільової оптимізації інтегров. захисту від шкідників. Опрацьовано методи й технології дистанц. зондування агроландшафтів на основі інтерпретації матеріалів опрацювання та дешифрування багатозонал. аерокосміч. знімків і назем. підсупутник. обстежень. Створено автоматиз. комп’ютерні інформ.-довідкові, дорадчі та експертні системи керування продукц. процесами («Агропрогноз») на рівні «область – держава», оптимізації технологій вирощування провід. польових культур («Агропрогноз – об’єкт АСОТ»), інтеграл. оцінки та вибору засобів захисту від шкідників, хвороб і бур’янів («Ґрунти України»). АСК «Агропрогноз» рівня «область – держава» підтримується в режимі дослідно-вироб. експлуатації вже кілька років, завдяки чому щомісяця в період вегетації уряд. та галуз. управлінські структури забезпечуються аналіт., прогноз. інформацією та порадами щодо агрометеорол. умов й особливостей технологій вирощування пріоритет. польових культур. Видано 5 період. зб. наук.-метод. характеру з питань моделювання, прогнозування та прийняття технол. рішень у землеробстві, створення автоматиз. інформ.-довідк. дорадчих систем, дистанц. агровідстежування (агромоніторингу).

І. М. Пластун

Стаття оновлена: 2001