Агрофірма - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Агрофірма

АГРОФÍРМА (від агро… і фірма) – сільськогосподарське підприємство, що виробляє й реалізує продукцію під власною маркою. А. створюється, як правило, на базі одного або кількох с.-г. підпр-в, радгоспів, селян. (фермер.) госп-в з метою вирощування і переробки с.-г. продукції та торгівлі нею. Термін «А.» набув поширення в Україні у 90-х рр., ним називали рентабельні колгоспи і КСП, які, крім вироб-ва с.-г. продукції, займалися також її переробкою, вироб-вом продуктів харчування і мали мережу магазинів, кафе, ресторанів, де реалізовували власну продукцію. А. може мати будь-яку організац.-правову форму і вироб. структуру. Особливою ознакою А. є поєднання вироб-ва с.-г. продукції з одним чи декількома видами діяльності (переробка продукції, торгівля нею, надання послуг тощо). Передумовою формування А. є високий рівень розвитку економіки колективного чи держ. госп-ва, міцна матеріально-тех. база, що забезпечує йому самостійність і незалежність у виборі вироб. напрямку, каналів реалізації й використання продукції та доведення її до споживача. Найширшого розвитку А. набули на базі спеціаліз. госп-в з вироб-ва фруктів, овочів, винограду, ефіроолійних культур, продукції птахівництва тощо. Свою продукцію А. реалізує безпосередньо покупцям через мережу власних магазинів та на ринках; при наявності великих партій – за допомогою оптової торгівлі посередницьким орг-ціям, через спеціалізовані або універсальні біржі. Вироб. напрямки діяльності А. різні: від спеціалізованих до багатогалузевих, які відповідають типу госп-в, на базі яких вони сформовані. Із 87 А. (1991) 5 були створ. на базі колгоспів («Зоря» Рівнен., «Світанок» Київ., «Прикордонник» Закарпат., «Дружба» Вінн. обл., «Дружба народів» АР Крим), 14 – радгоспів, ін. – шляхом об’єднання с.-г., переробних та ін. підпр-в і орг-цій. Зокрема, широковідома на той час А. «Прут» (Івано-Фр. обл.) об’єднувала чотири колгоспи, міжгосп. підпр-во з відгодівлі свиней, пивовар. і сокоекстрактний з-ди у м. Коломиї, колгосп. ринок, фірмові магазини. Маючи у своєму складі пром. підрозділи, особливо з переробки і зберігання с.-г. продукції, А. довели спроможність і доцільність господарювання на основі нових нетрадиц. форм кооперації і екон. взаємин. Нині статус А. зберегла і набула частина реформов. госп-в: А. «Світанок» Васильків. р-ну Київ. обл., «Агроцентр» Апостолів. р-ну Дніпроп. обл., А. «Сузір’я» Врадієв. р-ну Микол. обл. та ін.

Літ.: Проблеми розвитку і функціонування агропромислових формувань. К., 1989; Коденская М. Е., Киселев В. А. Агропромышленные предприятия и агрофирмы в условиях перехода к рынку. К., 1993; Ринок продовольства: проблеми формування і розвитку. К., 1993; Політичний і фінансово-економічний словник. 1999.

П. Т. Саблук, М. Ю. Коденська

Стаття оновлена: 2001