Адам Ґеорґ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Адам Ґеорґ

АДА́М Ґеорґ (Adаm Georg; 08. 02. 1874, Берлін – 1948, там само) – німецький славіст. Вивчав медицину в ун-тах Берліна й Ростока. Працював лікарем. У 90-х рр. 19 ст. зацікавився укр. та болг. літ-рами. Досліджував і популяризував у Німеччині укр. нар. пісні, творчість укр. письменників. 1902 відвідав Чернівці та Львів, де зустрічався з І. Франком, М. Павликом, О. Кобилянською, В. Гнатюком; листувався з ними, а також із М. Грушевським. У серії публікацій про Україну (1898–1900) знайомив своїх співвітчизників із подіями культур. життя України. Автор нарису «Kleinrußland» («Малоросія») // «Das literarische Echo», Berlin, 1899, № 13 та ст. «Ein Jahrhundert kleinrussischer Literatur» («Сторіччя малоруської літератури») // «Das Magazin für die Literatur», 1901, № 4, у якій подав стислий огляд розвитку укр. худож. слова від І. Котляревського до поч. 20 ст. (Того ж року з незнач. змінами надрукована як передмова до зб. «Die kleinrussischen Novellen» («Малоруські новели») О. Кобилянської). А. належать ст. «Von der modernen kleinrussischen Literatur» («Про сучасну малоруську літературу») // «Beilage der “Allgemeinen Zeitung”», 1902, 22 May; «Ruthenischer Brief (1902 bis 1904)» («Рутенський лист») // «Das literarische Echo», Berlin, 1905, № 14; рецензія на кн. «Taras Schewtschenko. Ausgewählte Gedichte» («Тарас Шевченко. Вибрані вірші») // Там само, 1912, № 19, видану Ю. Віргінією.

Тв.: укр. перекл. – Український лист (уривок) // Ольга Кобилянська в критиці та спогадах. К., 1963; Сторіччя української літератури (уривок) // Світова велич Шевченка. Т. 3. К., 1964.

Літ.: Нагірний М. Симпатичний талант української літератури // Жовтень. 1968. № 3; Його ж. На його слово і суд можна покластися // Всесвіт. 1982. № 3; Погребенник Я. М. Українсько-німецько-австрійські літературні зв’язки 19 – початку 20 ст. // Укр. літ-ра в загальнослов’янському і світ. літ. контексті. К., 1988.

Я. М. Погребенник

Стаття оновлена: 2001