Адвокатури інститут при Київському національному університеті - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Адвокатури інститут при Київському національному університеті

АДВОКАТУ́РИ ІНСТИТУ́Т при Київському національному університеті – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку юристів за спеціальністю «Правознавство», зорієнтованих на адвокатську діяльність, та підвищення кваліфікації адвокатів. Засн. 1995 Київ. ун-том, Адвокатів України спілкою, Міжнар. адвокат. компанією «Бі. Ай. еМ», адвокат. об’єдн. «Українська адвокатська корпорація». Стаціонарне навчання почалося від 1996, заочне – від 1997, від цього ж року діє Центр підвищення кваліфікації юристів, від 2000 – Школа адвокат. підготовки. Ін-т розробив і застосував нову систему набуття профес. навичок, макс. наближених до практ. діяльності і зорієнтованих на вироблення практ. знань та опанування особливостей адвокат. діяльності. Це досягається шляхом додатк. навчання в адвокат. об’єднаннях за спец. програмою адвокат. підготовки, а також у створених школах відомих адвокатів. В Ін-ті вивчають дві іноз. мови, курс укр. правового красномовства, діловий етикет, тактику і методику адвокат. діяльності. Нині в Ін-ті працює понад 100 викладачів, з них 50 мають наук. ступінь д-ра та канд. наук, є дійсними чл. та чл.-кор. держ. та громад. академій; викладають також провідні адвокати, юристи-практики, іноз. фахівці. Серед викладачів Ін-ту – В. Гончаренко, В. Медведчук, Л. Потарикіна, М. Кузнецова, Г. Пронська, О. Дзера, А. Конверський. Діє 7 каф., які очолюють відомі вчені: І. Туркевич, О. Михайленко, О. Фрицький та ін. На базі Ін-ту проведено наук. конф. «Механізми захисту прав і свобод людини в Україні», Міжнар. укр.-амер.-польс. семінар «Проблеми захисту прав людини у кримінальному судочинстві», круглі столи, наук. студент. конференції, засідання адвокат. клубу тощо. Видавн. центр опублікував низку дослідж. викладачів Ін-ту, зокрема лекції з суд. психології, навч. посібники – «Злочинність» (1999), «Административное право Украины», «Строки та інші часові параметри в кримінальному процесі України», зб. «Адвокатура в Україні», «Складання процесуальних актів у кримінальних справах», «Адвокатська діяльність в Україні. Ч. 1» (усі – 2000) та ін. Ін-т – співзасн. ж. «Адвокат», адвокат. клубу, юрид. консультації, багатотом. книжк. серії «Адвокатура України».

Т. В. Варфоломєєва

Стаття оновлена: 2001