Адгезия расплавов и пайка материалов - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Адгезия расплавов и пайка материалов

«АДГЕ́ЗИЯ РАСПЛА́ВОВ И ПА́ЙКА МАТЕРИА́ЛОВ» – періодичний науковий збірник Інституту проблем матеріалознавства НАНУ. Засн. 1976 в Києві. Присвяч. широкому спектрові проблем спаювання. Періодичність: у 1976– 95 – 1–2 вип. на рік (1–32), 1997 – 33-й, 1999 – 34-й. Виходить рос. мовою, друкує також матеріали мовою оригіналу. У зб. докладно висвітлюються результати теор. та експерим. досліджень поверхн. явищ у метал. та неметал. розплавах, адгезії, змочування та міжфаз. явищ на межі «розплав–тверде тіло», контакт. взаємодії тугоплавких сполук і надтвердих матеріалів. Аналізуються механізми процесів розтікання та природа адгезії; з’ясовується роль поверхн. явищ у процесах паяння та нанесення адгез. покриттів, розробленні нових припаїв і методів з’єднування різнорідних матеріалів. Гол. ред. – Ю. Найдич.

Г. О. Колесниченко

Стаття оновлена: 2001