Адміністративний вісник - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Адміністративний вісник

«АДМІНІСТРАТИ́ВНИЙ ВІ́СНИК» – журнал, у якому висвітлювались питання теорії і практики адміністративного права. Офіц. видання Нар. комісаріату внутр. справ УСРР. Виходив раз на два тижні у Харкові від серп. 1925 до 1926. Матеріали друкувалися рос. і укр. мовами. «А. в.» замінив попередній «Бюллетень Народного комиссариата внутренних дел УССР», що виходив 1922–25 також у Харкові. У журналі друкувалися наук.-практ. статті, матеріали про хід реформи управління в Україні, діяльність НКВС, хроніка діяльності та офіц. документи ВУЦВК і Раднаркому УСРР, огляди законодавства СРСР та УСРР, бібліографія, критика тощо. У журналі друкувалися дослідження В. Балицького, О. Малицького, Ю. Мазуренка, М. Бокаріуса, М. Гродзинського та ін.

Ю. Я. Касяненко

Стаття оновлена: 2001