Адміністративний кодекс УСРР 1927 - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Адміністративний кодекс УСРР 1927

АДМІНІСТРАТИ́ВНИЙ КО́ДЕКС УСРР 1927 – пам’ятка українського державного права. Розроблення адм. кодексу (А. к.) почалося 1922 в межах першої кодифікації рад. законодавства юрид. частиною НКВС УСРР. Його проект (451 ст.) було розіслано для обговорення з одночас. внесенням у Комісію розгляду законодав. передбачень (КРЗП) РНК УСРР у серп. 1924. У жовтні 1924 – квітні 1926 його розглянула підкомісія КРЗП, яку очолювали відомі правники О. Євтихієв, В. Кобалевський, М. Брон.

У вересні–жовтні 1926 доопрац. проект (706 ст.) розглянула 4-а сесія ВУЦВК 9-го скликання. На ній запропоновано бл. 100 поправок до 94 ст., а прийняття А. к. відкладено для узгодження з новими положеннями про місц. ради, що розроблялися паралельно (прийняті в серед. 1927). В остаточ. редакції враховано також пропозиції Укр. юрид. т-ва й зауваження, висловлені на 3-му Всеукр. адм. з’їзді (червень 1927). А. к. УСРР затвердила 2-а сесія ВУЦВК 10-го скликання 12 жовтня 1927. Постановою Президії ВУЦВК від 14 грудня 1927 його введено в дію від 1 лютого 1928. Одночасно скасовано 55 актів респ. законодавства, до низки актів внесено зміни. Кодекс не охоплював усе адм. законодавство, мав відомчий характер у межах компетенції НКВС УСРР та його місц. органів. 528 статей кодексу становлять 15 розділів. А. к. УСРР 1927 не мав аналогів в ін. респ. СРСР. Ідея створення чогось подібного в багатьох із них зустріла опір з боку силових структур, які виступали проти чіткої регламентації адм. впливу за умов проголошеного загострення класової боротьби в процесі буд-ва соціалізму. Окремі правники висловлювали сумнів у тому, що цей кодекс буде досить стабільним. В УСРР на поч. підготовки кодексу було визнано, що адм. законодавство насамперед має враховувати місц. особливості. На час прийняття А. к. УСРР 1927 подіб. акт був лише в одній країні світу – Португалії, однак там він фактично регулював організ. сферу діяльності органів влади, отже, не був адм. кодексом у повному розумінні цього поняття. До А. к. УСРР 1927 регулярно вносили зміни й доповнення, але згодом він став перешкодою для адм. сваволі й без офіц. скасування від кін. 30-х рр. його перестали застосовувати.

Літ.: Сухоплюєв І. Адміністративний кодекс УСРР // Червоне право. 1928. № 1.

І. Б. Усенко

Стаття оновлена: 2001