Адміністративно-процесуальне право - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Адміністративно-процесуальне право

АДМІНІСТРАТИ́ВНО-ПРОЦЕСУА́ЛЬНЕ ПРА́ВО – підгалузь адміністративного права, що складається з правових норм, які регламентують процесуальні форми, порядок і методи реалізації норм матеріального адміністративного права. На відміну від норм матеріал. права, за допомогою яких здійснюється прямий, безпосередній вплив на регульовані сусп. відносини, норми А.-п. п. мають процесуально-процедур. характер. Сусп. відносини, що регулюються нормами А.-п. п., складають зміст т. зв. адм. процесу, який прийнято тлумачити у двох аспектах. У широкому розумінні – регламентований правовими нормами управлін. процес, тобто заг. порядок діяльності органів виконав. влади з реалізації покладених на них завдань, функцій та повноважень. Осн. стадії адм. (управлін.) процесу: визначення цілей і завдань та підготовка до прийняття управлін. рішення; прийняття рішення та доведення його до адресатів; орг-ція виконання рішення та забезпечення його необхід. ресурсами; контроль виконання прийнятого рішення та оцінка його наслідків. Норми А.-п. п., що регулюють адм. процес у широкому розумінні, розпорошені по численних правових актах – регламентах, положеннях та ін., що їх приймають різні органи виконав. влади. З метою консолідації знач. частини таких норм нині ведеться підготовка проекту Кодексу заг. адм. процедур в Україні. У вузькому розумінні адм. процес – поряд з кримінальним та цивільним – вважається одним із гол. видів юрид. процесу. У цьому випадку адм. процес виступає як регламентований правовими нормами порядок діяльності уповноважених органів виконав. влади, посад. осіб або судів з розгляду справ про адм. правопорушення. Переважну більшість норм, що регламентують цей порядок, сконцентровано в Кодексі України про адм. правопорушення. А також судів з розгляду справ, що випливають з адм.-правових відносин, передусім по скаргах громадян на рішення, дії або бездіяльність держ. органів, юрид. чи посад. осіб у сфері управлін. діяльності. Норми, що регулюють ці судові процедури, нині містяться у Цивіл. процесуал. кодексі України (глави 29–32). Але найближ. часом передбачено врегулювати суд. процедури розгляду справ адм.-правового характеру в окремому Адм.-процесуал. кодексі України. Сукупність знань про зміст та форми виявлення, закономірності функціонування та розвитку А.-п. п. створює однойменну навч. дисципліну в межах науки адм. права.

В. Б. Авер’янов

Стаття оновлена: 2001