Аерокосмічних досліджень Землі центр — Енциклопедія Сучасної України

Аерокосмічних досліджень Землі центр

АЕРОКОСМІ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ ЗЕМЛІ́ Центр – науково-дослідна установа, що збирає, інтерпретує дані дистанційного зондування та опрацьовує зображення земної поверхні; здійснює підготовку геоінформаційних продуктів. Створ. 1992 у складі Ін-ту геол. наук АНУ на базі його підрозділів та Київ. НДІ космоаерометодів. Дир. – В. Лялько (від 1992). Складається з 3 відділів: досліджень енергомасообміну в геосистемах; аерокосмогеол. досліджень; аерокосмогеоекол. досліджень. Центр розробляє наук.-метод. основи аерокосміч. зондування Землі для дослідження природ. ресурсів та екол. моніторингу; проводить теор.-метод. та практ. дослідження природ. ресурсів, зокрема при пошуках, розвідуванні і розробленні родовищ корис. копалин із застосуванням дистанц. методів аерокосміч. базування; розробляє наук. основи аерокосміч. екол. моніторингу тер. України зі створенням фіз.-мат. моделей випромінювання та розсіювання в різних діапазонах спектру, які обумовлені земними утвореннями (рослинністю, ґрунтами, водою, повітрям); здійснює теор. обґрунтування та експерим. перевірку нової борт. апаратури та технологій дистан-цій. зондування земних утворень у різних діапазонах спектра. Нині у Центрі працює бл. 100 осіб, з них третина – наук. співроб., 2 чл.-кор. НАНУ, 30 – д-рів та канд. н. Науковцями Центру встановлено і систематизовано вплив токсикантів (радіонуклідів, важких металів, вуглеводневих газів, агрохімікатів) на спектрал. яскравість рослин, завдяки чому створ. технологію оцінки за косміч. знімками екол. стану територій і акваторій та пошуків нафтогаз. покладів; уперше в Україні створ. атласи «Україна з космосу» та «Космос – Україні» комп’ютерно дешифрованих космознімків укр.-рос. косміч. апарата «Океан-О», укр. супутника «Січ-1» та ін.; розроблено концепцію імітаційної екол.-екон. моделі комплекс. експлуатації водосховищ бас. Дніпра на базі методу систем. динаміки та нових принципів обробки аерокосміч. інформації; нову супутникову технологію пошуків покладів вуглеводнів, впровадження якої в межах Дніпров.-Донец. западини та Чорномор. шельфу дозволило виявити декілька десятків перспектив. площ; метод. прийоми та комп’ютерні програми обробки аерокосміч. інформації у вузьких діапазонах електромагніт. спектра для оцінки екол. стану тер. України, прогнозування врожайності зерн. культур та пожежонебезпечності лісів. Центр співпрацює з НКАУ, Мін-вом з надзвич. ситуацій, Мін-вом екол. ресурсів, Нац. акц. компа- нією «Нафтогаз» України, а також з Європ. Косміч. Агентством, косміч. агентствами низки країн.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
В. І. Лялько . Аерокосмічних досліджень Землі центр // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42707 (дата звернення: 06.03.2021).