Ажогін Віталій Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ажогін Віталій Васильович


Ажогін Віталій  Васильович

АЖО́ГІН Віталій Васильович (17. 06. 1938, м. Шахти Ростов. обл., РФ – 25. 02. 1987, Одеса) – кібернетик. Д-р тех. н. (1979), проф. (1981). Держ. премія УРСР (1990). Закін. Київ. політех. ін-т (1965), де й працював від 1967: інж., асист., ст. викл., від 1974 – доц., від 1979 – проф. каф. тех. кібернетики, 1980–83 – зав. каф. автоматизації теплоенергет. процесів, 1983–85 – зав. каф. обчислюв. техніки в інж. та екон. розрахунках, а також декан ф-ту систем керування. У 1985–87 – ректор Одес. політех. ін-ту. Наук. дослідж. присвячено розробленню оптим. систем цифр. керування технол. процесами в хім., нафтохім. та целюлозно-папер. пром-сті.

Пр.: Оптимальные системы цифрового управления технологическими процессами. К., 1982 (співавт.); Один подход к выбору критерия качества оптимизации химико-технологических процессов // Вест. Киев. политех. ин-та. Тех. кибернетика. 1982. № 6; Моделирование на аналоговых цифровых и гибридных ЭВМ: Учеб. К., 1983 (співавт.); Автоматическая настройка параметров математических моделей объектов управления нефтехимической промышленности // ХТ. 1983. № 4 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001