Азаров Олексій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Азаров Олексій Дмитрович

АЗА́РОВ Олексій Дмитрович (23. 04. 1950, м. Сичовка Смолен. обл., РФ) – вчений у галузі обчислювальної техніки. Д-р тех. н. (1995). Закін. Таганроз. радіотех. ін-т (1972), де й працював до 1977. Відтоді – у Вінн. політех. ін-ті (нині – тех. ун-т): зав. каф. обчислюв. техніки, декан ф-ту інформ. технологій та комп’ютер. інженерії, дир. наук.-навч. комп’ютер. центру перспективних інформ. технологій. Займається розробленням теорії аналого-цифр. перетворення на основі надлишкових позиц. систем числення: досліджує методи введення інформ. надлишковості в аналого-цифр. та цифро-аналог. перетворювачах для підвищення їхньої точності та швидкодії. Розробляє інж. рекомендації щодо використання перетворювачів інформації в інформ.-вимірюв. системах, у системах цифр. опрацювання інформації тощо.

Пр.: К вопросу об оценке надежности преобразователей информации на основе кодов с иррациональными основаниями // Методы построения алгоритм. моделей слож. систем. Таганрог, 1979. Вып. 4; Высокопроизводительные преобразователи информации на основе избыточных систем исчисления. К., 1988 (співавт.); Прискорене аналого-цифрове перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення // Вісн. Вінн. політех. ін-ту. 1993. № 1; Аналіз статичних похибок АЦП із врівноваженням зарядів // Там само. 1995. № 2 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
В. В. Грабко . Азаров Олексій Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42743 (дата звернення: 07.03.2021).