Азарсков Валерій Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Азарсков Валерій  Миколайович

АЗА́РСКОВ Валерій Миколайович (01. 01. 1944, м. Галево Брест. обл., Білорусія) – вчений у галузі авіаприладобудування. Д-р тех. н. (1998). Держ. премія України в галузі н. і т. (1998), премія ім. М. Янгеля НАНУ (1995). Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. авіації (1968), де відтоді й працює (нині Нац. авіац. ун-т): 1968–77 – інж., ст. інж. н.-д. відділу, 1977–83 – пом. ректора, 1983–91 – м., ст., пров. н. с., 1991–94 – докторант, 1994–2000 – пров. н. с. н.-д. частини; від 2000 – декан ф-ту систем керування. Займається розробленням алгоритмів та методів синтезу й аналізу оптим. систем навігації та керування рухомими об’єктами, розробленням та удосконаленням авіац. та косміч. тренажерів.

Пр.: Дискретный алгоритм синтеза оптимальной структуры стохастического управления стендом-имитатором подвижного объекта // Вопр. кибернетики. Москва, 1986; Методология оптимальной модернизации управления аэрокосмическими имитаторами полета и тренажерами. К., 1996; Методика ідентифікації акселераційного каналу моделей динаміки пілота, що сприймає і передає стохастичну навігаційну інформацію // Вісн. Центр. наук. центру Транспорт. академії України. 1998. № 1 (співавт.); Орієнтовні моделі динаміки збурених кутових рухів важкого транспортного літака // Там само.

Л. М. Блохін

Стаття оновлена: 2001