Азбель Марк Якович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Азбель Марк Якович


Азбель Марк  Якович

А́ЗБЕЛЬ Марк Якович (12. 05. 1932, Полтава) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1959), проф. (1990). Премії ім. М. Ломоносова АН СРСР (1966, 1968), ім. Л. Ландау АН СРСР (1989), міжнар. літ. премія ім. Кристофера (1982). Закін. Харків. ун-т (1953). У 1953–55 – учитель математики школи робіт. молоді в Харкові; 1954–55 – викл. теор. фізики Харків. пед. ін-ту; від 1955 – м. н. с., 1956–64 – ст. н. с. теор. відділу Укр. фіз.-тех. ін-ту; одночасно в 1957–64 – викл. Харків. ун-ту; 1964–72 – проф. Моск. ун-ту й за сумісн. (1965–72) – зав. сектору Ін-ту теор. фізики АН СРСР (Москва); від 1973 – проф., а від 1985 – зав. каф. теорії твердого тіла і термодинаміки Тель-Авів. ун-ту. (Ізраїль). Передбачив ріст високочастот. магнітоопору (1953), у співавт. з І. Ліфшицем та М. Кагановим створив канонічну теорію гальваномагніт. явищ (1953–55), разом із Е. Канером передбачив явище, що увійшло до підручників як «резонанс Азбеля– Канера» (циклотронний резонанс). Передбачив статич. скін-ефект, вивчав (разом із І. Ліфшицем і В. Герасименком) нелінійний парамагніт. резонанс, передбачив перший фрактальний енергет. спектр і динамічні період. структури, збудував теорію плавлення ДНК. Останні роки вивчає квантову турбулентність, передбачив квант. ефект Холла у тримірних об’єктах.

Пр.: Теория циклотронного резонанса в металлах // ЖЭТФ. 1956. Т. 30, вып. 4 (співавт.); Энергетический спектр электрона проводимости в магнитном поле // Там само. 1964. Т. 46, вып. 3; Электронная теория металлов. Москва, 1971 (співавт.); Random two-component One-Dimensional Ising model for Heteropolymer melting // Phys. Rev. Lett. 1973. Vol. 31, № 9; Two-dimensional electron gas in a magnetic field and point potentials // ФНТ. 1997. Т. 23, № 1 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001