Азнакаєв Емір Гайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Азнакаєв Емір Гайович


Азнакаєв Емір  Гайович

АЗНАКА́ЄВ Емір Гайович (05. 04. 1951, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (1997). Закін. Київ. ун-т (1973). Працював в Ін-ті теор. фізики АН УРСР (1970–73), м. н. с. каф. молекуляр. фізики фіз. ф-ту Київ. ун-ту (1973–77); від 1977 в Київ. ін-ті інж. цивіл. авіації (нині Нац. авіац. ун-т) – асист., доц., гол. н. с., проф. каф. фізики; одночасно (1977–90) – у відділі гідробіоніки та управління гранич. станом Ін-ту гідромеханіки АН УРСР. Досліджує питання статист. фізики; процеси переносу маси, імпульсу, енергії в щільних газах, рідинах та їхніх сумішах; а також переносу випромінювання у щільних лазер. середовищах; гідродинаміку багатофаз. та турбулент. щільних потоків, питання надійності авіац. техніки.

Пр.: Коефіцієнти переносу щільних середовищ // Доп. АН УРСР. 1983. № 3; Процессы переноса в многокомпонентных смесях газов и жидкостей // Журн. приклад. механики и тех. физики. 1991. № 6; Дослідження процесів переносу в рідинах, їхніх сумішах та щільних багатофазних і біологічних середовищах // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту цивіл. авіації. 1998. № 1.

Статтю оновлено: 2001