Айдукевич Казимир - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Айдукевич Казимир

АЙДУКЕ́ВИЧ Казимир (1864, м-ко Ходорів, Галичина, нині місто Жидачів. р-ну Львів. обл. – 12. 12. 1921, Львів) – механік. Вивчав механіку в Політех. школі у Львові, диплом інж. отримав у 1888. У 1888–90 працював у фірмі Таннер і Ляцтшерт у Відні; у 1890–91 стажувався з питань рільн. механіки та машинознавства у ВШ Європи. 1891–99 завідував заснованою ним каф. сільс. інженерії Львів. ун-ту. 1899–1905 – інж. тех. відділу Галиц. намісництва у Львові; 1905 керував каф. сільс. інженерії Академії рільництва в Дублянах (від 1919 – проф. рільничо-ліс. ф-ту Львів. політехніки). При цій каф. у Дублянах створив дослідну мех.-рільн. станцію, музей с.-г. машин і знарядь, влаштовував випробування й конкурси с.-г. машин.

Літ.: Z. Popùawski. Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844–1945. Wrocùaw; Warszawa, Kraków, 1992; S.-M. Brzozowski. Wydziaù Rolniczo-Lasowy. Politechnika Lwówska. 1844–1945. Wrocùaw, 1993.

ДА: Центр. держ. архів України у Львові. Ф. 165, оп. 5, спр. 1453, арк. 100; Держ. архів Львів. обл. Ф. 27, оп. 2, спр. 1711, арк. 9; Там само. Спр. 2121, арк. 8; Там само. Спр. 2297, арк. 62.

О. Д. Семкович, Ю. М. Токарський

Стаття оновлена: 2001