Айні | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Айні


Айні

АЙНІ́ (Айнû; справж. – Садриддин Саид Муродзода; 15(27). 04. 1878, кишлак Соктаре Гіджуван. тюменю Бухар. вілайєту, нині Бухар. обл. Узбекистану – 15. 07. 1954, Душанбе) – таджицький письменник, учений, громадський діяч. Перший президент АН Тадж. РСР (від 1940), почес. акад. АН Узб. РСР (1943). А. – основоположник тадж. і один із зачинателів узб. літ-ри, «письменник, який так органічно поєднав у собі високу культуру Сходу з культурою Заходу» (М. Бажан). Навч. у медресе (Бухара). Писав тадж. і узб. мовами. У 20-х рр. А. уклав першу антологію тадж. літ-ри з найдавніших часів «Намунаи адабиёти точик» («Зразки таджицької літератури», Ч. 1–3, 1926). Автор поет. зб. «Ахгари инқилоб» («Іскри революції», 1923). Повість «Одина» («Одіна», 1924) разом з романами «Дохунда» («Дохунда», 1930) та «Fуломон» («Раби», 1934; всі – Самарканд) склали своєрідну трилогію. Вершина творчості – автобіогр. повість «Ёддоштхо» («Спогади»; кн. 1–4, Сталінабад, 1949–54; за кн. 1–2 – Сталін. премія, 1950; укр. перекл. О. Новицького – «Бухара», К., 1983), в якій показав життя усіх сусп. верств у Бухарі на межі 19 – 20 ст. Автор монографій про Д. Рудакі, А. Фірдоусі, А. Навої, Авіценну, Сааді та ін. Уклав «Луғати нимтафсилии точики» («Короткий тлумачний словник таджицької мови», 1938, опубл. 1976). Укр. мовою окремі прозові твори А. переклали Є. Ребрик, А. Могила, А. Сенкевич, О. Шокало, поезію – С. Жолоб, Л. Білик. У 1935 укр. письменник І. Микитенко, виступаючи в Парижі на Міжнар. конгресі письменників на захист культури, говорив про А. як одного з найвизначніших майстрів культури. За рішенням ЮНЕСКО 1978 відзначено століт. ювілей А.; йому присвяч. спец. випуск ж. «Лотос» – органу Асоц. письменників Азії і Африки; в Ляйпциґу вийшов альбом «Життя Садріддіна Айні» нім., англ., франц., араб. і тадж. мовами. У Києві відбулися літ. читання, присвяч. темі «Айні і Україна»; г. «Літературна Україна» подала до ювілею низку матеріалів, серед яких ст. Х. Айні «Подвиг поета», С. Лаврова «Від Вахшу до Дніпра» – огляд особистих контактів укр. письменників з Айні, О. Шокала «Українською мовою» – з історії перекладання творів А. в Україні, В. Белана і О. Дуна «Світова слава» – про видання його творів у світі.

Тв.: укр. перекл. – Одіна. Х., 1931; Дохунда. Х., 1934; Стара школа. К., 1959; Смерть лихваря. Повість. К., 1978; Поезії // Вітчизна. 1978. № 4; Стара школа. Повість та оповідання. К., 1985.

Літ.: Акобиров Ю., Харисов Ш. Садриддин Айни. Москва, 1968; Брагинский И. С. Садриддин Айни. Москва, 1978; Дзюба І. М. Садріддін Айні. К., 1987; Семенова С. Ф. Садріддін Айні. Короткий бібліогр. покажч. літ-ри. Л., 1968.

Статтю оновлено: 2001