Академічна Громада - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Академічна Громада

«АКАДЕМІ́ЧНА ГРОМА́ДА» – суспільно-освітнє товариство українських студентів у Львові, що виникло внаслідок об’єднання просоціалістичного «Академічного братства» (1882) та більш національно зорієнтованого студентського товариства «Ватра» (1892). 26 січня 1896 обидва т-ва злилися в одне – «А. г.», яке існувало з перервами до 1921. Т-во мало свою б-ку, діяли гуртки і секції; брало участь у ювілей. вшануваннях М. Драгоманова, І. Франка, О. Кониського та ін. Від кін. 19 ст. члени «А. г.» дедалі більше уваги приділяти політ. проблемам. Органом «А. г.» був ж. «Молода Україна» (виходив у 1900–02, 1905, 1910), який пропагував ідею самостійності України, боротьбу за укр. вищі школи, підтримував зв’язки з укр. молоддю Центр. і Сх. України, організовував таємні гуртки самоосвіти серед університет. та шкіл. молоді Галичини і Буковини. «А. г.» об’єднувала молодь різних політ. напрямків. 1900 до неї належало 66 % студентів-українців, які навчалися на трьох світських ф-тах Львів. ун-ту. Бл. 60 чл. т-ва у 1905 стали актив. прихильниками с.-д. ідей. У лютому 1907 влада заборонила діяльність «А. г.», звинувативши її в актив. політ. діяльності. На поч. 1908 т-во відновило діяльність. 1909 увійшло до складу створ. тоді «Українського студентського союзу», який об’єднав т-ва укр. студентів ВНЗів Австро-Угорщини. 1913 в Австро-Угорщині діяло 16 укр. студент. т-в, які тісно співпрацювали, а то й були ідентичними (часом їх представляли одні й ті самі особи) з «А. г.». У роки 1-ї світ. війни «А. г.» не діяла. Після війни орг-цію відновлено. 1921 польс. влада заборонила «А. г.», мотивуючи це тим, що її чл. проводили агітацію та здійснювали записи молоді в Укр. таємний ун-т (1921–25). Освітня та політ. діяльність «А. г.» стала добрим прикладом для зх.-укр. студентства наступ. років.

Літ.: Борис М. Академічне братство і Академічна громада у Львові // Укр. календар. Варшава, 1986; Крикун М. Студентські організації Львівського університету на початку ХХ ст. (1900– 1914 рр.) // Lwów: miastro-spoùeczen.stwo-kultura. Kraków, 1998. T. 2; Качмар В. За український університет у Львові. Ідея національної вищої школи у суспільно-політичному житті галицьких українців (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Л., 1999.

В. М. Качмар

Стаття оновлена: 2001