Академія гірничих наук України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Академія гірничих наук України

АКАДЕ́МІЯ ГІРНИ́ЧИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ (АГНУ) – громадська наукова організація, що об’єднує фахівців у галузі гірничої справи та металургії. Створ. у лютому 1991 у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. Президент – В. Бизов (від 1991). АГНУ подає рекомендації з осн. напрямків розвитку техніки та технологій у гірн. справі та металургії; вивчає тенденції розвитку і впровадження у вироб-во фундам., пошук., приклад. та дослідно-конструктор. розробок, спрямов. на комплексне вирішення проблем гірн. регіонів України; допомагає вироб. галузям розробляти і реалізовувати програми, що сприяють НТП, готувати наук. кадри вищої кваліфікації, а також здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації інж. кадрів; впроваджує в гірн. та металург. галузі укр. мов;, видає інформ., наук., довідк. та навч.-метод. літ-ру. До складу АГНУ входять 8 галуз. відділ. (метал. корисних копалин; металургії; вугілля, торфу та горючих сланців; нафти та газу; гірн.-хім. сировини; неметал. корисних копалин та техніки і технології буровибух. робіт; геології, екології та картографії; комплекс. опанування підзем. простором). Фахівці АГНУ розробили та впровадили у вироб-во сепаратори нового покоління для сухого та мокрого збагачення залізоруд. сировини на гірн.-збагачув. комбінатах Кривбасу; налагодили видобуток вугілля з малопотуж. пластів за допомогою бурошнекових установок та впровадили нові типи кріплення на вугіл. шахтах; розробили технологію відновлення та повтор. використання нафтових свердловин. За розроблення, створення та впровадження в галузях нар. госп-ва України ресурсозберігальних технологій, які базуються на використанні енергії вибуху спец., конверс. і пром. вибухових речовин, а також за створення високоефектив. екол.-орієнтованих технологій видобутку корис. копалин на основі керування станом гір. масиву та за їх впровадження на кар’єрах України чл. АГНУ В. Бизов, Ю. Вілкул, А. Дриженко, Е. Єфремов, Ю. Мец, М. Надточенко, М. Панчошний, П. Федоренко, О. Храпко та А. Шапар у 1999 удостоєні звання лауреатів Держ. премії України в галузі н. і т. Нині до складу АГНУ входять 47 дійс. чл. та 99 чл.-кор. АГНУ має власне вид-во «Мінерал»; видає ж. «Відомості Академії гірничих наук України»; готує 14-том. вид. «Бібліотека гірничого інженера».

М. Б. Федько

Стаття оновлена: 2001